Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Anatol GRAUR

Anatol GRAUR
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit
Membru al Senatului ASEM

Născut la 20 februarie 1975, în oraşul Hânceşti. Angajat la ASEM din anul 1998. A absolvit Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Moldova (1997), Facultatea Finanţe, Credit şi Monedă, specializarea Bănci şi Burse de Valori a ASEM (1997), şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM (2002). Doctor în economie (2002). Conferenţiar la Catedra „Contabilitate şi Audit”.

Discipline predate:Bazele contabilităţii, Contabilitatea în ramuri, Contabilitatea financiară, Contabilitatea impozitelor – la Ciclul I. Licenţă; Diagnostic financiar, Diagnostic financiar şi analiza costului, Contabilitatea impozitelor aprofundată – la Ciclul II. Masterat.

Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (în perioada 1996-1999; 2009-2011), membru al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, membru al Consiliului Metodologie Contabilă de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (2004-2007), membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor (2010-2011), membru al Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit (2010-2011).

A predat ore în cadrul ciclului de lecţii privind implementarea şi perfecţionarea contabilităţii în ramurile Economiei Naţionale la contabilii practicieni, organizate de Ministerul Finanţelor şi de către firma Contabil Service SRL, formator la multe cursuri de contabilitate pentru organizaţiile neguvernamentale în cadrul seminarelor de „Contabilitate pentru ONG”.

Participant şi consultant la  numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului contabil în Republica Moldova.

Peste 35 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. Coautor al cărţilor: „Contabilitate financiară, Contabilitatea impozitelor, al problemarelor: Aplicaţii la contabilitatea financiară”, „Practicum la contabilitatea impozitelor”, „Aplicaţii practice în contabilitatea societăţilor pe acţiuni”.