Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Anatolie IACHIMOVSCHI

Anatolie IACHIMOVSCHI
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născut la 2 martie 1977, în satul Isăicani, Nisporeni. A absolvit Facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 1999. În cadrul aceleiaşi instituţii, a obţinut titlul de magistru în economie, specializarea „Contabilitatea şi auditul firmei” (2002), gradul ştiinţific de doctor în economie (2007).

Angajat la ASEM din anul 1999, a predat următoarele discipline:Audit financiar, Audit intern, Contabilitatea impozitelor, Contabilitatea în instituţiile publice – la Ciclul I. Licenţă; Organizarea activităţii de audit, Audit avansat, Audit în comerţ, Audit în construcţie – la Ciclul II. Masterat.

Membru al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lângă Ministerul Finanţelor (anii 2004, 2010 şi 2011). În sectorul real al economiei naţionale, a fost implicat în calitate de specialist în probleme contabile, fiscale şi audit la mai multe entităţi cu diverse forme de proprietate, activitate economică şi organizare juridică. A oferit consultanţă în domeniul raportării financiare şi auditului în cadrul proiectelor finanţate de Banca Mondială.

În procesul de formare profesională continuă a participat la trainingul de dezvoltare pentru cadrele didactice tinere din învăţământul universitar, organizat de Centrul de Resurse Curriculare din Moldova (2003); cursurile de raportare financiară în cadrul Proiectelor internaţionale, care s-au desfăşurat în Erevan, Armenia (2007); stagiul de specializare la Academia de Studii Economice din Bucureşti (2010).

A elaborat comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale, articole cu privire la organizarea şi exercitarea auditului financiar.

Autor a lucrărilor practico-didactice: „Îndrumări teoretice şi aplicaţii practice la contabilitate(2002), Бухгалтерский учет: теоретическое руководство и практические задания (2004).