Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Ecaterina CECHINA

Ecaterina CECHINA
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născută la 12 ianuarie 1973, în satul Cobani, Glodeni.

Angajată la ASEM din anul 1997.

A absolvit Colegiul Republican de Informatică din Chişinău (1992), la specializarea Contabil în comerţ, Facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Moldova (1997), şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM (2002). Doctor în economie (2003), conferenţiar universitar (2006).

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară – la Ciclul I. Licenţă; Contabilitate, Contabilitatea în comerţul exterior, Contabilitatea operaţiunilor de comerţ exterior – la Ciclul II. Masterat.

Membru al Comisiei de certificare pentru conferirea calităţii de auditor de pe lângă Ministerul Finanţelor, membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor, membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al economiei naţionale în domeniul Standardelor Naţionale de Contabilitate, contabilităţii financiare, contabilităţii manageriale prin intermediul Agenţiei pentru Restructurarea Întreprinderilor (ARIA).

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului contabil în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări.

Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, Rusia; autoare a problemarului: Bazele contabilităţii (2005), Основы Бухгалтерского учета (2006).