Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

cotoros1

Inga COTOROS
Dr., Lector superior
Contabilitate și Audit

Născută la 7 august 1979  în oraşul Briceni.

Specialist în domeniul contabilităţii. Angajată la ASEM din anul 2003. A absolvit facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii Economice a Moldovei în anul 2001. A efectuat studiile la doctorat la specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică, ASEM în anii 2003- 2009. Lector universitar la facultatea Contabilitate (2010).

Disciplinele predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea  financiară, , Practicum la contabilitatea financiară. Coordonator al cercului ştiinţific studenţesc (2009-2013). Doctor în economie (2012), lector  superior  (2013).

Autor a mai multor studii, sinteze documentare, articole ştiinţifice şi ştiinţifico-practice in domeniul contabilităţii publicate în reviste de specialitate, comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate în ţară şi în străinătate. Participări la diverse traininguri, seminare de instruire profesională, conferinţe şi întîlniri profesionale organizate în cadrul diferitor instituţii din ţară şi de peste hotare. Stagii de practică efectuate pe parcursul activităţii la entităţile autohtone.