Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

tugulschii

Iuliana ŢUGULSCHI
dr., conf. univ.
Prodecan al Facultăţii "Contabilitate"

Născută la 19 iulie în or. Cahul. Absolventă ASEM, anul 1998, facultatea Contabilitate.

Certified Accounting Practitioner (CAP) (2008). Doctor în economie, specializarea „Contabilitate; audit; analiză economică” (2013), conferenţiar universitar (2014). Deţinătoare a calificării Auditor pentru auditul general (2014).

Domenii de competenţă: bazele contabilităţii, contabilitate financiară, contabilitate în comerţ, contabilitate managerială, contabilitatea operaţiunilor de import-export, contabilitatea impozitelor, standarde internaţionale de raportare financiară.

Participant în calitate de lector la instruirea cadrelor economice din sectorul real al economiei naţionale în domeniul Principiilor contabilităţii şi impozitării în Republica Moldova, raportării financiare anuale, contabilităţii în comerţ, contabilităţii operaţiunilor de import - export, contabilităţii financiare prin intermediul Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) din Republica Moldova şi a proiectelor ODIMM de pe lângă Ministerul Economiei al Republicii Moldova.

Participantă la diverse proiecte naţionale privind reformarea sistemul contabil în Republica Moldova. Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (anii 2011-2012).

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la diverse conferinţe şi simpozioane internaţionale, mese rotunde pe diverse tematici. Peste 45 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. Coautor al lucrărilor metodico-didactice: Contabilitate în comerţ: aplicaţii şi teste (2008); Practicum la disciplina contabilitate în comerţ (2012); Сборник задач по бухгалтерскому учёту в торговле (2012); Aplicaţii la contabilitatea financiară II (2016); Contabilitatea în comerţ (2016).

dr., conf. univ. Prodecan al Facultăţii „Contabilitate”