Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

caus1

Lidia CAUŞ
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născută la 10 martie 1976 în or. Chişinău. Specialist în domeniul contabilităţii şi controlului.

Angajată la ASEM din anul 1998.

A absolvit facultatea de Contabilitate şi audit a Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 1998.

Doctorantura ASEM în anii 1998-2001. Domeniul de cercetare: specialitatea: Evidenţă contabilă, audit şi analiză economică. Denumirea tezei de doctor: Perfecţionarea contabilităţii activelor materiale pe termen lung. Susţinerea tezei de doctor și obținerea diplomei de doctor în științe economice în anul 2002.

Din anul 2004 pînă în prezent - Conferenţiar universitar la catedra „Contabilitate şi audit”, ASEM.

Discipline predate la ciclul I - licenţă: Contabilitatea financiară, Contabilitatea în organizaţiile necomerciale, Practicum la contabilitatea financiară, Audit intern. Discipline predate la ciclul II - Masterat: Contabilitatea în întreprinderile mici, Elaborarea rapoartelor financiare. La disciplinele menţionate au fost elaborate programe analitice, cursuri de lecţii, aplicaţii şi studii de caz, testări şi bilete de examinare.
Participarea în comisiile de susţinere a examenelor de licenţă, susţinerea tezelor de licenţă şi la examenele de admitere la masterat. Conducător la proiecte anuale, teze de licenţă şi teze de masterat la contabilitate. Participarea la recenzarea tezelor de doctor susţinute la catedră, tezelor de masterat, problemarelor, notelor de curs elaborate în cadrul catedrei. Pe parcursul acestor ani au fost pregătiţi studenţi pentru conferinţele tinerilor cercetători organizate la ASEM cu publicarea ulterioară a articolelor acestora. Autoare a peste 45 de publicaţii în reviste de specialitate, indicaţiilor metodice, culegeri de aplicații și teste, note de curs.

Participarea la programe de perfecţionare, stagii ştiinţifico-didactice, conferinţe, mese rotunde, seminare metodologice privind perfecţionarea contabilităţii. Participarea la stagii de practică la entităţi din ţară. Membră a Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova şi a Asociaţiei Economiştilor.