Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Lilia GRIGOROI

Lilia GRIGOROI
Dr. conf. univ.
Decanul facultății Contabilitate
Membru al Senatului ASEM

Născută la 22 iulie 1970, în satul Bursuc, r-nul Camenca.

A absolvit Facultatea Contabilitate, a ASEM, anul 1993.

Doctor în economie, specializarea „Contabilitate; audit; analiză economică” (1998), conferenţiar universitar (2003); şef-catedră „Contabilitate” (2001-2013); şef-catedră „Contabilitate şi audit” (2012-2013).

Domenii de competenţă: bazele contabilităţii; contabilitate financiară, contabilitate internaţională, standarde internaţionale de raportare financiară.

Autor a mai multor lucrări de specialitate, studii, sinteze documentare, articole în domeniul contabilităţii publicate în reviste de specialitate, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni ştiinţifice naţionale sau internaţionale organizate în ţară şi în străinătate.

Alte activităţi: vicepreşedinte al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lângă Ministerul Finanţelor; membru al Seminarului Ştiinţific de profil „Contabilitate; audit; analiză economică”; membru al Consiliului Facultăţii „Contabilitate”, membru ACAP.