Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Liudmila LAPIŢKAIA

Liudmila LAPIŢKAIA
Dr. conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născută la 25 august 1964, în or. Chişinău.

Specialist în domeniul contabilităţii şi auditului. Angajată la ASEM din anul 1998. A absolvitFacultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1985. Doctor în economie (2001), conferenţiar universitar (2007).

Discipline predate:Bazele contabilităţii, Rapoartele financiare consolidate, Contabilitatea impozitelor, Audit financiar – la Ciclul I. Licenţă; Audit avansat – la Ciclul II. Masterat.

Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (1996-1998).

A lucrat în calitate de contabil-şef, director financiar, auditor la multe întreprinderi în diferite ramuri ale economiei naţionale. Director al firmei „Europro-audit” SRL.

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al economiei naţionale în domeniul contabilităţii şi auditului prin intermediul Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, SRL Contabil-Service.

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului contabil în Republica Moldova.

Stagii ştiinţifico-didactice (Omaha, USA, 2002), vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări.

Peste 50 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, autoare a manualelor: Control şi audit (2006), Audit financiar (2008), Audit avansat (2011).