Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

curagau1

Natalia CURAGĂU
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născută în or. Chişinău.

Specialist în domeniul contabilităţii. Angajată la ASEM din anul 1997. Doctor în economie (2003), conferenţiar universitar (2006). Deţinătoarea ACCA Diploma in International Financial Reporting (Dip IFR rus), decembrie 2013.

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea impozitelor, Practicum la contabilitatea financiară, Situaţii financiare consolidate, Tehnologii informatice în contabilitate – la Ciclul I. Licenţă; Situaţii financiare consolidate şi Sisteme informatice în contabilitate – la Ciclul II. Masterat.

A participat, în calitate de instructor, la perfecţionarea cadrelor economice din sectorul real al economiei naţionale (antreprenori, contabili, instructori şi consultanţi) în domeniul Standardelor Naţionale de Contabilitate, Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, contabilităţii financiare, contabilităţii impozitelor, prin intermediul diferitelor organizaţii naţionale şi internaţionale, Proiecte, inclusiv organizate de USAID.

Ultimele activităţi la care s-a participat, fiind următoarele:

  • Proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei” din cadrul proiectului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS), finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Septembrie 2014 – August 2017;
  • Proiectul „Tinerii pentru transparenţă în educaţie” are drept scop sporirea transparenţei în instituţiile de învăţământ, implicarea cât mai largă a tinerilor în identificarea unor soluţii viabile ce ţin de deschiderea şcolii, idei ce ar putea fi ulterior extinse la nivel naţional. Proiectul este implementat de către Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova (www.cntm.md) în parteneriat cu FDRM, în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată 2013- 2015, finanţat de către PNUD Moldova (http://www.undp.md/projects/JILDP.shtml). Mai 2014 – Iulie 2015;
  • Proiectului „Responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova” implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „EXPERT - GRUP”. Iulie 2014 – Decembrie 2014, etc.

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice în diverse ţări. Peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi alte ţări; unul din autorii manualului: Antreprenoriat: Iniţierea afacerii, Capitolul IX Contabilitatea afacerii (2010).