Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

cusmaunsa1

Rodica CUŞMĂUNSĂ
Dr., conf. univ.
Contabilitate și Audit

Născută la 10 decembrie 1976, în or. Cahul. Angajată la ASEM din anul 1999, imediat după absolvirea Facultăţii „Contabilitate” a ASEM. Masterat ASEM (2001-2002), şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în perioada 2002-2006. Doctor în economie (2008).

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară I şi II, Contabilitatea managerială, Practicum la contabilitatea financiară – la Ciclul I. Licenţă;

Participă, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice în domeniul contabilităţii manageriale prin intermediul Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova şi caconsultant în cadrul Centrului de Instruire şi Consultanţă în Afaceri al ASEM pe domeniul contabilităţii şi fiscalităţii, în cadrul Centrului de Formare Antreprenorială de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate din Republică; autoare a manualului „An overview of accounting (general concepts and terminologi)” (2006), o monografiei „Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetare-dezvoltare” (2011); autoare a notelor de curs, culegerilor de probleme şi caietelor de lucru pentru studenţi la disciplinele predate.