Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Elena TURCOV

Elena TURCOV, Şef catedră
Turism şi Servicii Hoteliere
dr. hab. prof. univ.
Membru al Senatului ASEM

Născută în anul 1959, 17 noiembrie în s. Zaim, Căuşeni. Specialist în domeniul comerţului. turismului şi serviciilor hoteliere. Angajată la ASEM din anul 1991 la catedra „Marketing”. A absolvit Institutul de Economie şi Comerţ din oraşul Lvov, Ucraina în anul 1981 şi doctorantura acestei instituţii în1994. Este doctor în economie ( 1994) şi conferenţiar universitar (1998).

Din anul 1996 activează la ASEM în funcţia de şef-catedră „Comerţ, Turism şi Servicii Hoteliere”. În anul 2003 i s-a conferit titlul de doctor habilitat în ştiinţe economice (Economie şi management în turism). Din anul 2008 este profesor universitar în Economie şi management.

Discipline predate: Turism internaţional; Economia turismului; Tehnologia şi organizarea comerţului - la ciclul I Licenţă; Gestiunea destinaţiilor turistice; Turism durabil - la ciclul II Masterat.

A realizat mai multe perfecţionări profesionale: la Institutul Internaţional de Administraţie Publică din Paris (1997), la Buckinghamhire Chilterns University College din Marea Britanie (2004), la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii (2004), la Academia de Studii Economice din Bucureşti (2008).

Activităţi de cercetare şi de colaborare internaţională:
  • secretar responsabil al grupului de lucru la elaborarea Legii Turismului Republicii Moldova , adoptată de Parlament  la 11 februarie 2000. (1999-2000)
  • coordonator al consultanţilor  naţionali  la elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova pentru anii 2003-2015 în cadrul proiectului susţinut de Organizaţia Mondială a Turismului şi PNUD în Moldova (2002-2003).
  • coordonator al Catedrei UNESCO în Republica Moldova Turism, Cultură, Dezvoltare creată în colaborare cu Institutul de Cercetări şi Studii Superioare în Turism din Paris şi Universitatea  Sorbona I (2005-2014).
  • coordonator al Proiectului TEMPUS IV  nr. 144790-TEMPUS-2008-RU-JPCR „Crearea a 4 Şcoli Hoteliere Superioare de Aplicaţie” (stagii profesionale în Portugalia şi Franţa în 2010 în cadrul proiectului) (2009-2012).
  • coordonator ştiinţific la tezele de doctorat.

Peste 50 de publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile diferitor conferinţe internaţionale.