Academy of Economic Studies of Moldova (University)
University engaged for the FUTURE!

Grigore BELOSTECINIC
Rector,Grigore BELOSTECINIC
Professor, Dr.Hab.,
Academician of the ASM.

 

 
Ala COTELNIC
Ala COTELNIC
Professor, Dr.Hab.,
Prime-vice rector for educational affairs
Corneliu GUȚU
Corneliu GUȚU
conferențiar cercetător, dr.
Prorector pentru cercetare și parteneriate
Olesea SIRBU
Olesea SIRBU, dr.,
Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene
Igor MELNIC
Igor MELNIC
dr., conf.univ.
Prorector în probleme de administrare și gospodărire

Navigare rapidă