Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Proiectul Erasmus+ ReSTART

Cursurile programelor de Master în domeniul de formare profesională Business şi Administrare vor fi modernizate, grație proiectului european "ReSTART" – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA.

Erasmus+ Programme 2014-2020
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățământul superior
Proiect nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP
Titlu: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA
Durată: 15/10/2017 – 14/10/2020
WWW: http://www.restart-eu.upb.ro/

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de coordonator, în parteneriat cu Universitatea "Angel Kanchev" din Ruse (Bulgaria), Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia), Agenția Universitară Francofonă (Romania) și cinci universități din Republica Moldova (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice Moldova, Universitatea Agrară de Stat Moldova, Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul) au demarat, începând cu luna noiembrie 2017, pe o perioada de 3 ani, proiectul "ReSTART" – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education.

Lansarea proiectului a avut loc în perioada 14-16 decembrie, 2017, la Universitatea Politehnica din București. Pe parcursul acestor zile, membrii parteneriatului, format din nouă instituții, au discutat subiecte cu referire la buna implementare a proiectului, managementul proiectului, diseminarea eficientă a rezultatelor, aspectele financiare, sustenabilitatea proiectului.

Proiectul se adresează universităților partenere din Republica Moldova și vizează modernizarea programei universitare în domeniul "Business & Administration" prin implementarea metodelor moderne de predare-învățare, a noilor abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele TIC. Se propun mecanisme inovatoare de învățare digitală care să îmbogățească metodele de predare și să susțină învățarea personalizată în încercarea de a echipa masteranzii și cadrele didactice din universitățile partenere din Republica Moldova cu mix-ul corect de abilități antreprenoriale și digitale, prin implicarea activă a întreprinderilor locale, a asociațiilor profesionale, a societății civile și a entităților guvernamentale.

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. ASEM urmează modernizeze 4 cursuri și să elaboreze 2 cursuri noi, fiind organizate și 2 sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice. În cadrul proiectului vor fi în total antrenați 384 de masteranzi, 75 cadre didactice și personal administrativ, 96 reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor profesionale, societății civile și entităților guvernamentale din Republica Moldova.

În cadrul ASEM a fost creat un grup de lucru care va contribui la implementarea cu succes a proiectului, pentru a realiza obiectivele acestuioa; printre aceștia sunt: Coordonator instituțional – conf. univ., dr. Olesea Sîrbu, Prorector pentru relații internaționale; Coordonator de proiect – conf.univ., dr. Lilia Covaș; conf.univ., dr. Angela Solcan; conf.univ., dr. Gheorghe Țurcanu; conf.univ., dr Sergiu Portărescu;. conf.univ., dr. Ion Negru; conf.univ., dr. Sergiu Serduni; conf.univ., dr. Ghenadie Șavga; conf.univ., dr. Ludmila Stihi.

Pentru informații suplimentare privind derularea proiectului și participarea la activitățile de învățare vă rugăm să contactați echipa proiectului la adresa de email:

Coordonator de proiect - Olesea Sîrbu, conf. univ., dr., Prorector pentru relații internaționale; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., +373 22 402 834

Manager de proiect - Lilia Covaș, conf. univ., dr., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Asistent de proiect – Ludmila Rurac, coordonator Serviciul relații internaționale, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., +373 22 402 743

EVENIMENTE

Prima ședință de informare din cadrul proiectului ReSTART

La prima ședință de informare din cadrul proiectului ReSTART din 21 mai 2018 au participat 23 masteranzi și 5 profesori.

În cadrul sesiunii studenții au fost informați despre oportunitățile oferite de proiect în vederea implementării metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programei masterale "Administrarea Afacerilor", precum și despre avantajele proiectelor Erasmus+.

Au fost caracterizate practicile de succes în domeniul educației antreprenoriale, în special experiența Universității KTH, Stockholm, Suedia și AAU, Alborg din Danemarca.

S-au discutat rezultatele studiului în vederea determinării nivelului de satisfacție privind competențele antreprenoriale și digitale al grupurilor țintă al universității realizat recent în cadrul proiectului.


At the first ReSTART information session on May 21, 2018, 23 masters and 5 teachers participated.

During the session the students were informed about the opportunities offered by the project in order to implement the modern teaching-learning methods within the master's program "Business Administration", as well as on the benefits of Erasmus + projects.

Successful practices in the field of entrepreneurship education were characterized, especially the experience of KTH University, Stockholm, Sweden and AAU, Alborg in Denmark.

The results of the study recently achieved within the project were discussed in order to determine the level of satisfaction with the entrepreneurial and digital skills of the target groups of the university.

ReSTART: O noua ședință de informare

Miercuri, 12 septembrie 2018 a fost organizată o nouă ședință de informare în ASEM, în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

La a doua ședință de informare din cadrul proiectului au participat 19 masteranzi și 6 profesori.

Studenții-masteranzi și profesorii (programele de studii Finanțele și Contabilitatea Firmei; Reclamă şi Relaţii cu publicul; Managementul marketingului.) au fost informați privind oportunitățile oferite de proiect în vederea implementării metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programei masterale "Administrarea Afacerilor", precum și despre specificul proiectelor Erasmus+.

Informații suplimentare privind proiectul ReSTART: http://www.restart-eu.upb.ro/about-us/

 

ReSTART - a new information session

On Wednesday, September 12, 2018, a new information meeting was organized in ASEM, within the ReSTART project (Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to improve the modernization of higher education in MOLDOVA) (585353-EPP-1-2017 -1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) of the Erasmus + Capacity Building Program in Higher Education.

At the second informative meeting of the project participated 19 masters and 6 teachers.

Master's students and professors (Business Finance and Accounting Programs, Advertising and Public Relations, Marketing Management) were briefed on the opportunities offered by the project in order to implement modern teaching and learning methods within the Master's program "Business Administration" as well as on the specificity of Erasmus + projects.

Additional information about the ReSTART project: http://www.restart-eu.upb.ro/about-us/

ReSTART: Program de instruire pentru cadrele academice

În perioada 22-25 Octombrie 2018 șase profesori din cadrul departamentului Management au participat la programul de instruire "Dezvoltarea abilităților digitale și antreprenoriale ale cadrelor didactice/Transforming teachers mindsets through digital and entrepreneurial skills development".
Cursul este organizat de Universitatea Politehnica din București, în calitate de coordonator al proiectului Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA (ReSTART) cu numărul 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP.

Programul se adresează cadrelor didactice implicate în modernizarea programei universitare la Ciclul II. Masterat în domeniul "Business & Administration" din cadrul universităților din Republica Moldova, partenere în proiect.

Prin intermediul a șase module de curs care conțin atât aspecte teoretice cat și practice se urmărește instruirea cadrele didactice în domeniul metodelor moderne de predare-învățare, a noilor abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele TIC.

ReSTART: Vizita profesorilor de la universitățile partenere

În perioada 6-7 noiembrie 2018, studenții –masteranzi de la programele de studii Administrarea Afacerilor și Managementul Proiectelor Europene au avut posibilitatea de a participa la 2 lecții susținute de profesorii de la două universități europene. Activitățile s-au realizat în cadrul proiectului Erasmus+ ”Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA (ReSTART)”.

Profesorul Gheorghe MILITARU, Universitatea Politehnică din București, a avut ca tema – Leadership-ul, iar profesorul Peter DŽUPKA, Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia – Strategic management tool.

Lecțiile au inclus atât aspectele teoretice privind leadership-ul și managementul strategic, cât și cele practice: studii de caz și discuții.

Evenimentul a fost înalt apreciat de către masteranzi, care au menționat utilitatea organizării unor astfel de întâlniri.

ReSTART: A treia ședință de informare

Joi, 10 ianuarie 2019 a fost organizată a treia ședință de informare în ASEM, în cadrul proiectului ReSTART. La această sesiune informativă a proiectului au participat 15 cadre didactice din cinci facultăți ale ASEM.

Pentru a contribui substanțial la implementarea noilor metode de predare în cadrul cursurilor care vor fi modernizate datorită proiectului, precum și în alte cursuri oferite de ASEM, între 9 și 12 ianuarie 2019 au avut loc cursuri de instruire pentru cadrele didactice. Scopul instruirii a fost familiarizarea cadrelor didactice cu platforma MOODLE și modurile în care aceasta poate fi aplicată în procesul de predare.

În cadrul acestor cursuri a fost organizată cea de-a treia sesiune de informare pentru familiarizarea profesorilor ASEM cu particularitățile proiectului ReSTART.

În cadrul evenimentului, profesorii li s-au descris conținutul și particularitățile proiectului. Apoi a fost organizată o sesiune de întrebări și răspunsuri, care a permis de a concretiza toate aspectele legate de modernizarea procesului didactic din cadrul Facultății de Business și Administrație, la nivel de master.

Sesiunea de informare a fost condusă de Portarescu Serghei, membru al echipei de proiect ReSTART.

Informațiile furnizate au prezentat interes pentru cadrele didactice din mai multe departamente ale ASEM, care ulterior au servit drept factor motivator suplimentar pentru studierea metodelor moderne de predare, în special a sistemului MOODLE.

Informații suplimentare privind proiectul ReSTART: http://www.restart-eu.upb.ro/about-us/

ReSTART – the third information session

On Thursdayy, January 10, 2019, the third information meeting was organized in ASEM, within the ReSTART project.

At this informative session of the project 15 teachers from five faculties of ASEM participated.

To contribute substantially to the implementation of new teaching methods within the courses that will be upgraded, as well as in other courses offered by ASEM, between 9 and 12 January 2019 was held a training session for teachers. The goal of the training was familiarizing teachers with the platform MOODLE and the ways it can be applied in the process of teaching.

Within these courses the third information session was organized in order to familiarize ASEM teachers with the particularities of the ReSTART project.

During the event the teachers were informed about the content and particularities of the project. Then a question and answer session was organized, which allowed to concretize all aspects related to the modernization of the teaching process within the Faculty of Business and Administration, at the master level.

The information session was led by Portarescu Serghei, member of the ReSTART project team.

The information provided was of interest to the teachers in several Departments of ASEM, which later served as an additional motivating factor for studying modern teaching methods, especially the MOODLE system.

Additional information about the ReSTART project: http://www.restart-eu.upb.ro/about-us/

RESTART: Sesiuni de orientare în carieră

În cadrul proiectului "ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA” au fost organizate două sesiuni de orientare în carieră a studenților/masteranzilor de la programul de studii Administrarea Afacerilor, cu participarea reprezentanților mediului de afaceri, profesorilor din ASEM și din universitățile partenere din România, Bulgaria și Slovacia.

Sesiunile au fost organizate pe data de 13 decembrie 2018 și 7 februarie 2019.

Scopul sesiunilor a fost împărtășirea experienței pe care o au universităților din țările UE cu privire la acțiunile întreprinse pentru a contribui la orientarea în carieră al studenților.

La prima sesiune a vorbit coordonatorul proiectului ReSTART, dr. Elena FLEACĂ de la Universitatea Politehnică București, dr. Svilen KUNEV din Universitatea din Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria, precum și Liliana LUPUȘOR, care a reprezentat Agenția Universitară de Francofonie din București.

La cea dea doua sesiune Dr. Beartice LEUȘTEAN de la Universitatea Politehnică București a menționat importanța dezvoltării personale și autocunoașterii pentru dezvoltarea și proiectarea carierii. Bunele practici în domeniul consilierii și orientării în carieră a studenților din universitatea slovacă au fost prezentate dr. Radovan DRAB.

RESTART: Evenimentul de multiplicare și atelierul de lucru ”Bunele practici în educația antreprenorială”

Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor și Departamentul de Management de la Academia de Studii Economice din Moldova a organizat la 20 martie 2019 evenimentul de multiplicare și atelierul de lucru ”Bunele practici în educația antreprenorială”.  Evenimentul se realizează în cadrul Proiectului Erasmus + ”ReSTART - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers   to enhance the modernization of higher education in Moldova”.

Atelierul de lucru și-a propus să asigure un larg schimb de bune practici privind educația antreprenorială și oportunitățile oferite tinerilor pentru ca cunoștințelor și competențele lor antreprenoriale să fie aplicate în crearea și dezvoltarea unor afaceri sustenabile.

Oportunitățile de lansare și dezvoltare a afacerilor pentru tineri au fost expuse de către reprezentanții ODIMM: Olesea FRUNZĂ și Eugenia SÎLI. Un interes deosebit al studenților a trezit discuțiile cu antreprenorii: Dorin PRISACARU și Eugen HRISTEV.

La fel, în cadrul evenimentului a fost organizată o masă rotundă unde profesorii departamentului Management, precum și oaspeții din alte universități, antreprenorii invitați au discutat referitor la practicile europene în educația antreprenorială.

ReSTART: Concursul planurilor de afaceri

Masteranzii de la programul Administrarea Afacerilor, ASEM, din nou au demonstrat, că sunt cei mai buni în  domeniul educației antreprenoriale, ocupând primul loc în cadrul unui concurs al planurilor de afaceri. Competiția a avut loc pe data de 18 aprilie 2019, fiind găzduită de UASM. La  eveniment  au participat masteranzi din cinci universități din Republica Moldova: ASEM, USM, UASM, USARB și USCH.

Concursul a fost jurizat de o echipă internațională, compusă din profesori  din Republica Moldova, Romania și Bulgaria. Toți participanții au demonstrat cunoștințe temeinice în domeniul planificării afacerilor, iar Leurda Leonela și Ursu Ana-Maria (ASEM) au reușit să obțină victorie în acest concurs.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

ReSTART: BUSINESS PLAN COMPETITION

The master students of Business Administration program, ASEM, once again proved that they are the best in the field of entrepreneurial education, taking the first place in a business plans competition. The competition took place on April 18, 2019, hosted by UASM. The event was attended by master students from five universities from the Republic of Moldova: ASEM, USM, UASM, USARB and USCH.

The competition was judged by an international team of teachers from the Republic of Moldova, Romania and Bulgaria. All participants demonstrated solid knowledge of business planning, and Leurda Leonela and Ursu Ana-Maria (ASEM) managed to win this contest.

The event was organized within the ReSTART project (Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to improve the modernization of higher education in MOLDOVA) (585353-EPP-1-2017 -1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) of the Erasmus + Capacity Building Program in Higher Education.

ReSTART: A doua vizită a profesorilor de la universitățile partenere

Activitățile realizate în cadrul proiectul ReSTART ”Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA” au o contribuție substanțială la internaționalizarea instituției, datorită faptului că obiectivele acesteia corespund în mod direct necesităților ASEM și cerințelor învățământului superior din Republica Moldova.

Astfel, în perioada 13-16 mai 2019 patru profesori din România și Bulgaria au ținut lecții masteranzilor de la diverse programe de studii din ASEM: Administrarea Afacerilor, Managementul Marketingului, Managementul proiectelor Europene, Managementul Resurselor Umane, Managementul Administrației Publice, Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică.

Tematica lecțiilor a fost variată, fiind focusată pe subiecte actuale și importante în educația antreprenorială:

 • Eficiența proceselor de producție - Gheorghe Militaru, prof. univ. (Universitatea Politehnica București, Romania);
 • Strategii de promovare a proiectelor europene - Mihaela Codreanu (Agenția universităților francofone, Romania)    
 • Antreprenoriatul și noile idei de afaceri  -  Milena TODOROVA, conf. univ.  (Universitatea RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria)
 • Workshop pe analiza SWOT  -  Svilen Kunev, conf. univ.  (Universitatea RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria)

Evenimentele au fost înalt apreciate de masteranzi, care au remarcat nivelul lecțiilor și metodele interactive de predare.

ReSTART: Second visit of teachers from partner universities

The activities of the ReSTART project " Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA " have a substantial contribution to the internationalization of the institution due to the fact that its objectives directly correspond with ASEM's necessities and with the requirements of higher education in the Republic of Moldova.

In the period of May, 13-16, 2019, four teachers from Romania and Bulgaria held classes at various ASEM master programs: Business Administration, Marketing Management, European Projects Management, Human Resources Management, Public Administration Management, International Transactions and Economic Diplomacy.

The themes of the lessons were varied, focusing on current and important subjects in entrepreneurial education:

 • Production processes efficiency - Gheorghe Militaru, prof. (University Politehnica of Bucharest, Romania);
 • Promotion strategies for European projects - Mihaela Codreanu (The Agence Universitaire de la Francophonie, Romania)
 • Entrepreneurship & new business ideas -  Milena TODOROVA, assoc. prof. (University RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria)
 • Workshop on SWOT analysis - Svilen Kunev, assoc. prof. (University RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria)

The events were highly appreciated by master students, who noted the level of lessons and interactive teaching methods.

ReSTART: A patra sesiune de informare

Scopul celei de-a patra sesiune de informare constă în diseminarea informației cu privire la conținutul proiectului ReSTART și modul lui de desfășurare. ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) reprezintă programul Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

Pentru a majora numărul de persoane participante la eveniment, sesiunea  s-au derulat prin organizarea a două întâlniri. Prima întâlnire a fost petrecută de către membrul echipei ReSTART conf. univ., dr. Șavga Ghenadie, care a discutat cu 13 doctoranzii  din cadrul ASEM despre importanța educației antreprenoriale și rolul proiectului ReSTART în acest domeniu.

Cea de-a doua întâlnire a fost organizată de Decanul Facultății Business și Administrarea Afacerilor, prof. univ., dr. Solcan Angela cu masteranzii de la programul de studii Managementul Informațional. La întâlnire au participat mai mulți profesori din cadrul ASEM, care s-au expus părerea în vederea importanței acțiunilor derulate în cadrul proiectului ReSTART.

ReSTART: A treia sesiune de orientare în carieră

Proiectul "ReSTART - Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to modernize higher education in MOLDOVA ", prin diverse evenimente și acțiuni contribuie la  modernizarea educației antreprenoriale. Astfel, a fost organizată cea de-a treia sesiune de orientare în carieră a masteranzilor din cadrul ASEM.

Sesiunea a avut loc la 13 iunie 2019 și a reunit reprezentanți ai universităților partenere din Bulgaria, profesorii ASEM, masteranzii și oamenii de afaceri.

În cadrul acestei sesiuni Dr. Irina Costandinova de la Universitatea RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria a descris bunele practici în domeniul consilierii și orientării în carieră a studenților din universitatea bulgară. Experiența partenerilor a provocat discuții între participanții la sesiune, care au analizat metodele posibile de sporire a spiritului antreprenorial și de îmbunătățire a educației antreprenoriale în universitățile din Republica Moldova.

ReSTART: The 3nd CAREER ORIENTATION SESSION

The project "ReSTART - Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to modernize higher education in MOLDOVA" through various events and actions contributes to the modernization of entrepreneurial education. Thus, the third career session of ASEM master students was organized.

The session took place on 13 June 2019 and brought together representative of Bulgarian partner universities, ASEM teachers, master students and businessmen.

During this session Dr Irina Costandinova of RUSE University "ANGEL KANCHEV", Bulgaria described good practices in the field of counselling and career guidance of students from the Bulgarian university. The experience of the partners provoked discussion among the participants in the session, which analysed the possible ways of enhancing the entrepreneurial spirit and improving the entrepreneurial education in the universities of the Republic of Moldova.

ReSTART: A cincea sesiune de informare

Noul an de studiu, a fost marcat prin organizarea unei sesiunii de informare al studenților masteranzi cu particularitățile acțiunilor, realizate în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA).

Masteranzii au fost familiarizați cu rezultatele proiectului, incluzând studiul în vederea identificării celor mai bune practici ale Uniunii Europene în domeniul modernizării educației antreprenoriale, studiu  privind educația antreprenorială în cadrul universității prin implicarea părților interesate,prin satisfacerea așteptărilor pieței locale și valorificarea metodelor TIC, combinarea activităților de predare și învățare inovative.

Sesiunea a fost petrecută de către reprezentanții departamentului Management: Covaș Lilia, conf. univ., dr. și Serduni Sergiu, conf. univ., dr. La fel, la întâlnire au participat masteranzii anului I de studiu, precum și mai mulți profesori din cadrul ASEM, care s-au expus părerea în vederea importanței acțiunilor derulate în cadrul proiectului ReSTART.

ReSTART - the fifth information session

The new year of study was marked by organizing an information session of the master students with the particularities of the actions, realized within the project ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to improve the modernization of higher education in MOLDOVA).

The masters were familiarized with the results of the project, including the study in order to identify the best practices of the European Union in the field of modernizing the entrepreneurial education, a study on the entrepreneurial education within the university by involving the stakeholders, by satisfying the expectations of the local market and using the ICT methods, combining the activities, innovative teaching and learning.

The session was held by the representatives of the Management department: Covaș Lilia, associate professor, PhD and Serduni Sergiu, associate professor, PhD. The meeting was attended by the first year master's students, as well as several professors from the ASEM framework, which expressed their opinion in view of the importance of the actions carried out within the ReSTART project.

ReSTART: Al doilea concurs al planurilor de afaceri

Concursul planurilor de afaceri, organizat în cadrul proiectului ReSTART, a permis studenților masteranzi de ași demonstra abilitățile antreprenoriale și spiritul de inițiativă.

Evenimentul a avut loc pe 10 octombrie 2019, fiind găzduit cu amabilitate de către Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova.  La competiție au participat 15 echipe din cinci universități din Republica Moldova:  ASEM, USM, UASM, USARB și USCH, fiind jurizate de profesori din România, Bulgaria, Slovacia.

La acest concurs ASEM a fost reprezentat de către masteranzii de la programul de master Administrarea Afacerilor: Nița Mircea, Vera-Maria Spânu, Cristina Postică și Irina Gordila. Toți participanții au analizat idei de afaceri viabile și inovative, iar planul propus de Nița Mircea și Vera-Maria Spânu a reușit să obțină, în cadrul competiției, locul doi.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

ReSTART: second business plan competition

The contest of business plans, organized within the ReSTART project, allowed the master students to demonstrate their entrepreneurial skills and initiative.

The event took place on October 10, 2019, being kindly hosted by the State Agricultural University of the Republic of Moldova. The competition was attended by 15 teams from five universities from the Republic of Moldova: ASEM, USM, UASM, USARB and USCH, being judged by professors from Romania, Bulgaria, and Slovakia.

At this contest ASEM was represented by the masters from the master program Business Administration: Nița Mircea, Vera-Maria Spânu, Cristina Postică and Irina Gordila. All participants analysed viable and innovative business ideas, and the plan proposed by Nița Mircea and Vera-Maria Spânu managed to obtain, in the competition, second place.

The event was organized within the ReSTART project (Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to improve the modernization of higher education in MOLDOVA) (585353-EPP-1-2017 -1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) of the Erasmus + Capacity Building Program in Higher Education.

ReSTART: Vizita profesorilor ASEM la Universitatea TUKE, Kosice, Slovacia

În perioada 22-25 octombrie 2019 membrii Departamentului Management din cadrul Facultății Business și Administrarea Afacerilor ASEM  împreună cu un grup de profesori de la 4 Universități - partenere din Republica Moldova, au participat la cursul de instruire “Dezvoltarea abilităților digitale și antreprenoriale ale cadrelor didactice" la Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia). ASEM a fost reprezentată de către Covaș Lilia, Stihi Liudmila, Dorogaia Irina, Șendrea Mariana, Șavga Ghenadie și Serduni Serghei.

Perfecționarea a fost realizată în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP), care are drept obiectiv general extinderea beneficiilor și sporirea impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu.

În cadrul sesiunii de instruire au fost prezentate următoarele module:

 • Aspecte pedagogice în consilierea și mentoratul studenților;
 • Abordări inovative în proces de predare-învățare;
 • Dezvoltarea antreprenorială pentru studenți și profesori;
 • Transferul de tehnologii în cadrul Universităților (pe baza exemplului TUKE), start-up-urilor, incubatoarelor inovaționale;
 • Gaming-ul în educație;
 • Cele mai bune practici în învățământul dual în Republica Moldova, inserția profesională a studenților din Republica Moldova.
Visit of ASEM teachers at TUKE University, Kosice, Slovakia

Between October 22-25, 2019, the members of the Management Department of the Business and Administration Faculty of ASEM together with a group of professors from 4 Universities - partners from the Republic of Moldova, participated in the training course "Transforming teacher’s mindsets through digital and entrepreneurial skills development" at the Technical University of Košice (Slovakia). ASEM was represented by Covaș Lilia, Stihi Liudmila, Dorogaia Irina, Șendrea Mariana, Șavga Ghenadie and Serduni Serghei.

The courses was organized within the ReSTART project (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA no. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP), which has as a general objective, to extend the benefits and increase the impact of the entrepreneurial curriculum on the students and the scientific-didactic staff by capitalizing on the advanced experience in the field.

The following modules were presented during the training session:

 • Pedagogical aspects in advising and mentoring students;
 • Innovative approaches in the teaching-learning process;
 • Entrepreneurial development for students and teachers;
 • Transfer of technologies within Universities (based on the TUKE example), start-ups, and innovative incubators;
 • Gaming in education;
 • Best practices in dual education in the Republic of Moldova, professional insertion of students from the Republic of Moldova.

ReSTART: A treia vizită a profesorilor de la universitățile partenere

Proiectul ReSTART ”Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA” vine cu oportunități reale și viabile pentru masteranzi de a se familiariza și a actualiza cunoștințele lor în cele mai actuale subiecte ale educației antreprenoriale.

În perioada 02-06 decembrie 2019 cinci profesori din România, Slovacia și Bulgaria au ținut lecții masteranzilor de la diverse programe de studii din ASEM: Administrarea Afacerilor, Managementul Marketingului, Administrare financiar-bancară, Managementul Resurselor Umane, Managementul Administrației Publice, Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică.

Tematica lecțiilor a fost variată, fiind focusată pe subiecte actuale și importante în educația antreprenorială:

 • Managementul afacerilor prin dezvoltare durabilă - Elena Fleaca, conf. univ. (Universitatea Politehnica București, Romania);
 • Leadership - sindromul punctului orb - Mihaela Codreanu (Agenția universităților francofone, Romania)
 • Cursuri de afaceri online ca mod de sursă de educare antreprenorială -  -  EMIL EXENBERGER, assoc. prof. (University TUKE, Kosice, Slovacia)
 • Finanțarea Startup-urilor - Tomáš ŠTOFA assoc. prof. (University TUKE, Kosice, Slovacia)
 • Business de familie - specific și provocări - Milena TODOROVA, assoc. prof. (University RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria)

Evenimentele au fost înalt apreciate de masteranzi, care au remarcat nivelul lecțiilor și metodele interactive de predare.

ReSTART: The third visit of teachers from partner universities

The ReSTART project "Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA" comes with real and viable opportunities for master students to become familiar and update their knowledge in the most current topics of entrepreneurship education.

During December 02-06, 2019, five teachers from Romania, Slovakia and Bulgaria held classes at various ASEM master programs: Business Administration, Marketing Management, Financial-Banking Administration, Human Resources Management, Public Administration Management, International Transactions and Economic Diplomacy.

The themes of the lessons were varied, focusing on current and important subjects in entrepreneurial education:

 • Business Management for Sustainable Development - Elena Fleaca, assoc. prof. (University Politehnica of Bucharest, Romania);
 • Leadership – the blind spot syndromme - Mihaela Codreanu (The Agence Universitaire de la Francophonie, Romania)
 • Online business courses as a way of entrepreneurial education source -  EMIL EXENBERGER, assoc. prof. (University TUKE, Kosice, Slovacia)
 • Startup Funding - Tomáš ŠTOFA assoc. prof. (University TUKE, Kosice, Slovacia)
 • Family business - specifics and challenges - Milena TODOROVA, assoc. prof. (University RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria)

The events were highly appreciated by master students, who noted the level of lessons and interactive teaching methods.

ReSTART: Evenimentul de multiplicare și atelierul de lucru
”Modernizarea  programului de master ADMINISTRAREA AFACERILOR
prin consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale”

Educația antreprenorială reprezintă un factor semnificativ în crearea locurilor de muncă, inovație și creșterea economică a țării. În acest scop departamentul Management din cadrul ASEM vine cu un șir de acțiuni menite de a contribui la îmbunătățirea educației antreprenoriale.

În data de 05 decembrie 2019 a fost organizată o întâlnire a studenților facultății BAA cu reprezentanții mediului de afaceri și a instituțiilor de stat, care au scopul de a susține antreprenoriatul din Republica Moldova.

Astfel, d-nul Alexandru Ciobanu (ODIMM) a descris oportunitățile de lansare și dezvoltare a afacerilor pentru tineri în Republica Moldova, iar Rodica Mustață-Staci (Fiscserinform) a vorbit despre importanța competențelor antreprenoriale într-o carieră de succes. Un interes deosebit a provocat discursul  D-lui Vlad Șuleanschi, care a descris particularitățile activității antreprenoriale.

La fel, în cadrul evenimentului a fost organizată o masă rotundă, la care au participat membrii departamentului Management, întreprinzători și angajatori (Eugeniu Litvin, Alexandru Panfilii, Vlad Șuleanschi, Alexandru Negruța) și partenerii proiectului ReSTART (Tomáš Štofa -Universitatea TUKE, Slovenia și Lucia Mira Agenția Universitară de Francofonie, România). Natalia Vinogradova (Institutului Național de Cercetare și Economie) a prezentat rezultatele sondajului în vederea Educației antreprenoriale în cadrul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Discuțiile au conturat anumite recomandări în vederea modernizării programului de master Administrarea Afacerilor, în scopul ajustării la cerinţele pieţii de muncă.

Evenimentul se realizează în cadrul proiectului Erasmus + ”ReSTART - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers   to enhance the modernization of higher education in Moldova”

Multiplier event and workshop
"Modernization of the master's program BUSINESS ADMINISTRATION
by strengthening entrepreneurial and digital skills ”

Entrepreneurial education is a significant factor in job creation, innovation and economic growth of the country. The Management Department, ASEM comes with a series of actions designed to contribute to the improvement of entrepreneurial education.

On December 5, 2019, a meeting of BAA students with representatives of the business environment and state institutions was organized, which aims to support entrepreneurship in the Republic of Moldova.

Thus, Mr. Alexandru Ciobanu (ODIMM) described the opportunities for launching and developing business for young people in the Republic of Moldova and Rodica Mustață-Staci (Fiscserinform) spoke about the importance of entrepreneurial skills in a successful career. Of particular interest was Mr. Vlad Duleanschi's speech, which described the specifics of the entrepreneurial activity.

Also, a round table was organized during the event, attended by the members of the Management department, entrepreneurs and employers (Eugeniu Litvin, Alexandru Panfilii, Vlad Șuleanschi, Alexandru Negruța) and the partners of the ReSTART project (Tomáš Štofa - TUKE University, Slovenia and Lucia Mira Francophone University Agency, Romania). Natalia Vinogradova (from the National Institute of Research and Economics) presented the results of the survey for Entrepreneurial Education in educational institutions in the Republic of Moldova. The discussions outlined some recommendations for the modernization of the Master of Business Administration program, in order to adjust to the demands of the labor market.

The event takes place within the Erasmus + project "ReSTART - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova"

ReSTART: A patra sesiune de orientare în carieră

Modernizarea educației antreprenoriale impune necesitatea de a racorda oferta educațională a programelor de master la necesitățile mediului de afaceri. În acest scop a fost organizată cea de-a patra sesiune de orientare în carieră a masteranzilor din cadrul ASEM.

Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului ERASMUS+ ReSTART "Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to modernize higher education in MOLDOVA". Sesiunea a avut loc la 17 decembrie 2019 și a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, masteranzi, profesori ASEM, precum și oaspeți din cadrul universităților partenere din Slovacia, Bălți și Cahul.

În cadrul acestei sesiuni Olesea Cobzari, șefa departamentului resurse Umane, MICROINVEST și Cristina Fleștor,  directoarea HR PORTAL au familiarizat studenții cu particularitățile dezvoltării carierei în cadrul întreprinderilor autohtone. Stihi Liudmila, a descris oportunitățile oferite de învățământul dual la nivelul profesional-tehnic. Renata Olejarova și Marek Macik din cadrul Universității Tehnice din Kosice au descris bunele practici în domeniul consilierii și orientării în carieră a studenților din universitatea slovacă.

Experiența partenerilor a provocat discuții între participanții la sesiune, care au analizat metodele posibile de dezvoltarea a unei cariere de succes în domeniul antreprenorial și au fost conturate planuri individuale de dezvoltare a carierei.

ReSTART: The 4th CAREER ORIENTATION SESSION

The modernization of the entrepreneurial education imposes the necessity to connect the educational offer of the master programs to the needs of the business environment. For this purpose, the fourth career orientation session of the master students from ASEM was organized.

The event was realized within the ERASMUS + ReSTART project "Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to modernize higher education in MOLDOVA". The session took place on December 17, 2019 and brought together representatives of the business environment, masters, ASEM professors, as well as guests from partner universities in Slovakia, Balti and Cahul.

During this session, Olesea Cobzari, the head of the Human Resources department, MICROINVEST and Cristina Fleștor, HR PORTAL director, familiarized the students with the particularities of career development within local companies. Stihi Liudmila, described the opportunities offered by the dual education at the professional-technical level. Renata Olejarova and Marek Macik from the Technical University of Kosice described the good practices in the field of counselling and career guidance of students from the Slovak University.

The experience of the partners provoked discussions between the participants in the session, who analysed the possible methods of developing a successful career in the entrepreneurial field and were outlined individual plans for career development.

ReSTART: O nouă sesiune de informare

Studenții absolvenții ai specialității Business și Administrare, la 28 Ianuarie 2020, au fost informați despre oportunitățile de continuare a studiilor la programele de master din ASEM. Sesiunea de informare a fost organizată în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA).

După o discuție referitor la tendințele existente pe piața muncii și competențele necesare unui manager sau antreprenor de succes, studenților li s-a povestit despre modul, cum a fost modernizat programul  de master Administrarea Afacerilor prin implementarea rezultatelor proiectului ReSTART, incluzând studiul în vederea identificării celor mai bune practici ale Uniunii Europene în domeniul modernizării educației antreprenoriale, studiu  privind educația antreprenorială în cadrul universității prin implicarea părților interesate, prin satisfacerea așteptărilor pieței locale și valorificarea metodelor TIC, combinarea activităților de predare și învățare inovative.

Sesiunea a fost petrecută de către șefa departamentului Management: Solcan Angela, prof. univ., dr. și Dorogaia Irina, conf. univ., dr. De asemenea, la întâlnire au participat studenții anului III de studiu, precum și mai mulți profesori din cadrul ASEM, care au evidențiat importanța continuării studiilor la ciclul II, Master.

ReSTART - a new information session

Graduate students of the Business and Administration specialty, on January 28, 2020, were informed about the opportunities to continue their studies at the ASEM master programs. The information session was organized within the ReSTART project (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA).

After a discussion regarding the trends existing on the labor market and the skills needed for a successful manager or entrepreneur, the students were told about how the Business Administration master program was modernized by implementing the results of the ReSTART project, including the study to identify the best practices of the European Union in the field of modernization of entrepreneurship education, study on entrepreneurial education within the university by involving stakeholders, by satisfying the expectations of the local market and using ICT methods, combining innovative teaching and learning activities.

The session was led by the head of the Management Department: Solcan Angela, prof., dr. and Dorogaia Irina, conf., dr. Also, the students of the third year of study participated, as well as several professors from ASEM, which highlighted the importance of continuing the studies in cycle II, Master.

NEWSLETTERS

NEWSLETTER ASEM / nr. 8 2019 (English)
NEWSLETTER ASEM / nr. 8 2019 (Română)

NEWSLETTER ASEM / nr. 3 2018 (English)
NEWSLETTER ASEM / nr. 3 2018 (Română)