Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

EUREM:  Probleme de dezvoltare economică ale UE și relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană  (2014-2017) -  este un proiect Jean Monnet Module, co-finanţat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus + şi Academia de Studii Economice din Moldova

Coordonator proiect - Dr., Conf. univ. Rodica CRUDU

 

Obiectivele proiectului:
 • Elaborarea modulului „Integrare Economică şi Economia Uniunii Europene” (Ciclu I), (finalitate –publicarea unui manual la acest modul) şi Economia UE (Ciclu II)
 • Promovarea excelenţei în predare în domeniul Studiilor Europene;
 • Diseminarea informaţiei în domeniul integrării UE prin intermediul metodelor interactive de predare a cursului, oferirea accesului la resurse educaţionale, organizarea de mese rotunde, work-shop-uri şi conferinţe conform graficului prestabilit;
 • Asigurarea studenților şi tinerilor profesionişti cu cunoştinţe aprofundate pe diverse subiecte în domeniul integrării economice Europene;
 • Crearea şi perfecţionarea continuă a potenţialului analitic, de cercetare şi de predare în domeniul integrării Europene;
 • Promovarea dialogului dintre mediul academic și factorii de decizie, în vederea consolidării guvernanței politicilor UE.

Activităţi în cadrul proiectului:

1. Predarea modulului pentru studenți cu profil economic(2014-2017)
eurem03
 

 

2. Organizarea unei şcoli de primăvară: „Integrarea Europeană şi Economia UE” (2014-2017) pentru studenți cu profil-non economic
eurem01
eurem02
Școala de Primăvară Jean Monnet 2015 "Integrarea Europeană și Economia UE"

În perioada 21-30 mai în cadrul ASEM a fost organizată o școală de primăvară cu tema “Integrarea Europeană și Economia UE”.

Aceasta școală de primăvară reprezintă o activitate planificată și organizată în cadrul proiectului JEAN MONNET, co-finanțat de Comisia Europeană și ASEM: EUREM: Probleme de dezvoltare economică ale UE și relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană  (2014-2017).
Principalele obiective ale școlii de primăvară:

 • de a disemina studenților cu profil non-economic și  tinerilor profesori din diverse universități, informații și cunoștințe în domeniul integrării și economiei UE prin intermediul metodelor interactive de predare a modulului și oferirea accesului la resurse educaţionale;
 • Asigurarea cu cunoştinţe aprofundate pe diverse subiecte în domeniul integrării economice Europene
 • crearea şi perfecţionarea continuă a potenţialului analitic, de cercetare şi de predare în domeniul integrării Europene etc.;

La finalizarea școlii de primăvară, participanții au primit certificate de participare.
Această școală se planifică a fi organizată în fiecare primăvară. De aceea, pentru toți doritorii de a participa la școala de primăvară din următorii ani, aducem la cunoștință că înscrierea se face prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Școala de Primăvară Jean Monnet 2016 "Integrarea Europeană și Economia UE"

În perioada 21-26 martie 2016, în cadrul ASEM a fost organizată Școala de Primăvară  Jean Monnet “Integrarea Europeană și Economia UE”.
Această școală este la a doua ediție și este organizată în cadrul proiectului Jean Monnet “Probleme de dezvoltare economică ale UE și relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană (2014-2017)//EUREM” co-finanțat de Uniunea Europeană.

Coordonatorul academic al acestei școli de primăvară este Rodica CRUDU, dr., conf. univ., coordonator proiect EUREM. În procesul de organizare și desfășurare a Școlii de Primăvară 2016 au fost implicați și ceilalți membri ai echipei proiectului: Dl Boris CHISTRUGA, dr.hab., prof.univ. și Dna Maria CHIȘCĂ, drd., lector universitar, catedra Relații Economice Internaționale.

Obiectivul școlii de primăvară rezidă în diseminarea unui public mai larg (în special studenților cu profil non-economic și tinerilor profesori) de cunoștințe despre integrarea Europeană și economia UE, prin intermediul metodelor interactive de predare și oferirea accesului la resurse educaţionale.

În cadrul Școlii de Primăvară, participanții au avut ocazia de a afla lucruri noi, importante și interesante despre Uniunea Europeană: Istoricul creării UE, Cadrul instituțional al UE și procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar, Disparități regionale în cadrul UE, Fonduri structurale și de investiții, Politicile UE, Competitivitatea economiei Europene, Politica externă a UE, Locul UE în economia globală, Relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, etc.

Invitatul special al Școlii de primăvară Jean Monnet 2016 a fost reprezenttul  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene: Angelica Munteanu, Direcție Geerală Integrare Europeană. Angelica Munteanu a vorbit despre relațiile Republicii Moldova cu UE și progresele obținute de Moldova în implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană

La acest eveniment au participat studenți și tineri lectori universitari din cadrul mai multor universități din țară, precum: Universitatea Pedagigică de Stat „Ion Creangă”, Academia de Muzică, Teatru și arte plastice, Universitatea de Studii Europene din Moldova,  Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Academia de Studii Economice a Moldovei și Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu” (Cahul), Universitatea de Stat de Medicină “N. Testimițeanu”. De asemenea, la Școala de primăvară au luat parte profesori de la Școala de Arte Plastice „A.Șciusev” și tineri cercetători științifici de la Institutul Național de Cercetări Economice, Institutul de Zoologie al A.Ș.M. și A.S.E.M.

Evenimentul a avut un impact deosebit asupra participanților, contribuind la formarea cunoștințelor și opiniei vis-a-vis de Uniunea Europeană, instituțiile și activitățile sale, importanța dezvoltării relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

La final, toți participanții au primit diplome de participare.

În primăvara anului viitor se planifică organizarea Școlii de Primăvară Jean Monnet 2017 “Integrarea Europeană și Economia UE” cu scopul de a împărtăși unui public și mai larg cunoștințe și informație cu privire la activitatea UE, avantajele și oportunitățile  oferite de integrarea europeană și impactul aderării la UE asupra economiilor naționale.

Informații suplimentare despre proiect și activitățile organizate în cadrul proiectului se pot obține de pe pagina web: http://ase.md/eurem.html sau prin E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

eurem2016_1
eurem2016_2
eurem2016_3
eurem2016_4
 
eurem2016_5
eurem2016_6
eurem2016_7
eurem2016_8
 

Press releease: Școala de Primăvară Jean Monnet 2016 "Integrarea Europeană și Economia UE", 27-31 martie 2017

Photos 27-31 Martie 2017

3. Organizarea unui workshop (2015)

In data de 5 februarie 2015, in incinta ASEM a fost organizat un workshop pe tema: “Education and Innovation in the European Union: lessons to learn for Moldova”.

La acest workshop au participat reprezentanţi ai Delegaţiei UE în Moldova (Fabien SCHAEFFER, manager proiecte in domeniul educaţiei), oficiului naţional Erasmus +, Universităţilor din Republica Moldova, institutelor de cercetare, grupurilor analitice, precum şi studenţi şi societatea civilă.
Scopul workshop-ului a fost:

 • promovarea şi diseminarea obiectivelor proiectului EUREM,  a activităţilor ce urmează a fi organizate în cadrul proiectului şi a posibilităţilor de participare;
 • diseminarea exemplelor de bună practică a proiectelor finanţate de Uniunea Europeană în Republica Moldova în domeniul educaţiei, precum şi a posibilităţilor de a beneficia de finanţare Europeană;
 • crearea unei platforme de dialog şi cooperare în domeniul educaţiei dintre  organismele guvernamentale și societăți civile și academice din Republica Moldova etc.
eurem01
eurem02
 
4. Organizarea unei mese rotunde pe tema:„Perspectivele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană” – noiembrie 2015.

În data de 26 noiembrie 2015, a fost organizată în cadrul ASEM, blocul B, parter, of. 104, ora 13.00, masa rotundă: "Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: realizări, probleme, perspective",

Această masă rotundă reprezintă un eveniment planificat și organizat în cadrul proiectului Jean Monnet: EU Economy Issues and Relations of the Republic of Moldova with the European Union / EUREM", acord 2014-2389/ 001-001, coordonator Rodica CRUDU, dr., conf univ., catedra REI.

Masa rotundă a avut drept obiective:
 • o mai bună înțelegere a situației actuale, realizărilor şi perspectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova;
 • prezentarea și discutarea rezultatelor cercetărilor în domeniul integrării Europene;
 • analiza cooperării dintre Uniunea Europeana și Republica Moldova în diverse domenii, prin evidențierea realizărilor, deficiențelor şi celor mai mari provocări;
 • identificarea modalităților de sporire a rolului universităților şi societății civile în această cooperare și stabilirea un dialog în această direcție dintre instituțiile guvernamentale, societatea civilă și mediul academic din Moldova etc.

La acest eveniment au participat reprezentanți ai autorităților centrale precum: Angelica Munteanu, Direcție Geerală Integrare Europeană, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Mihaela GORBAN, Șef Direcție Coordonarea Politicilor Economice Europene și DCFTA, Ministerul Economiei al Republicii Moldova; Virginia REVENCO, directorul Oficiului Național ERASMUS+, profesori, reprezentanți ai grupurilor analitice și de cercetare, doctoranzi, masteranzi, studenți, reprezentanți ai societății civile și mass media etc.

 Principalele teme abordate au fost axate pe:
 • Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu UE;
 • Identificarea principalelor realizări înregistrate de Republica Moldova la 1 an de la semnarea Acorudului de Asociere cu UE;
 • Implementarea Acordului de liber schimb cuprinzător și aprofundat (DCFTA)
 • Proiecte de asistență a UE în Republica Moldova;
 • Perspectivele sectorului energetic, agricol, industrial în contextul Acordului de Asociere cu UE etc.

Ca rezultat a acestei mese rotunde s-a creat o platformă de dialog și cooperare între mediul universitar și autoritățile centrale ale Republicii Moldova.

eurem01
eurem01
eurem01
eurem01
eurem01
eurem01
eurem01
eurem01
eurem01
eurem01
 
5. Organizarea unei conferinţe ştiinţifice:Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene și relațiile dintre Republica Moldova și UE
EUREM 2016 CONFERENCE
Modern issues of EU’s development and relations between EU and Republic of Moldova
24-25 noiembrie, 2016

Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea „Relații Economice Internaționale”, în perioada 24-25 noiembrie 2016, organizează Conferința Internațională “Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene și relațiile dintre Republica Moldova și UE”.

Locul desfășurării: Conferința va avea loc în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, cea mai importantă instituție de studii superioare specializată în studii economice.

Integrarea europeană este nu doar un deziderat fundamental al politicii interne şi externe a Republicii Moldova, ci şi o forţă majoră de coeziune politică şi socială. Republica Moldova a obtinut rezultate importante in realizarea obiectivului de integrare Europeană,  fiind calificată drept unul dintre liderii indiscutabili în cadrul Parteneriatului Estic.

Obiectivele Conferinței

 • De a discuta și analiza rezultatele cercetărilor savanților, a tinerilor cercetători și a studenților în domeniul integrării europene;
 • De a dezvolta capacitatea prin diseminarea exemplelor de bune practici în rezolvarea diverselor probleme în Uniunea Europeană;
 • De a analiza cooperarea până în prezent dintre UE și Republica Moldova în toate domeniile și de a identifica lacunele si perspectivele acestei cooperări;
 • De a discuta și elabora metode și mijloace de îmbunătățire a rolului societății civile în această cooperare și de a stabili un dialog în acest sens între organele guvernamentale și societatea civilă și academică din Moldova;
 • De a elabora propuneri și recomandări pentru dezvoltarea continuă a relațiilor UE-Moldova.

Această conferință va reuni reprezentanți ai delegației UE în Moldova, reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, cei mai pertinenți oameni de știință, cercetători, experți, studenți și societatea civilă din acest domeniu de interes. De asemenea, contăm pe un număr important de participanți din Uniunea Europeană și țările Parteneriatului de Est.

Apelul este deschis pentru articole științifice din toate domeniile științelor sociale și economice, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele tematici generale:

 1. Studiile Europene la etapa modernă: Evoluție și metodologie;
 2. Tendințe și aspecte moderne în dezvoltarea UE;
 3. Politici comunitare - o modalitate de îmbunătățire a competitivității tehnologice, economice și sociale a UE;
 4. Republica Moldova si implementarea Acordului de Asociere cu UE: realizări și provocări;
 5. ALSAC: provocări și oportunități pentru antreprenori.

Pentru autori: Autorii sunt invitați să depună lucrări de cercetare originale, nepublicate anterior, redactate în limba romana sau engleză. Volumul mediu al lucrărilor este 7-12 pagini de tipar, inclusiv abstract, cuvinte cheie, conținut, concluzii și referințe. Pentru redactarea textului articolelor, se va utiliza Times New Roman 12, 1,5 spatiu între rinduri. Referintele bibliografice se vor scrie în ordine alfabetică la sfârșitul lucrării, în conformitate cu Regulile pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare (ISO 690:2010, IDT)
Pentru mai multe detalii, vedeți aici EXEMPLU de redactare a articolului.

Date - limită importante:

30 septembrie 2016 - Înregistrarea și trimiterea temei articolului. Înregistrarea se poate face la următorul link:

31 octombrie 2016 - Trimiterea articolului
Articolul îl puteți trimite la următoarea adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Publicarea: Toate articolele, trimise la timp, vor fi publicate în volumul Conferinței și incluse în CD-ul cu lucrările conferinței care vor fi oferite participanților împreună cu alte materiale în cadrul conferinței.

Vă rugăm să difuzați acest apel în cadrul rețelelor Dvs. profesionale.

Informații suplimentare: Facebook: https://www.facebook.com/events/1760377207510425/
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Persoana de contact: Dr., conf. univ., Rodica CRUDU

Doritorii de a participa la activităţile proiectului, pot contacta coordonatorul proiectului la adresa de e-mail: euremJMmodule@gmail.com

EUREM 2016 Conference - Press Release

EUREM Conference PHOTOS

Culegerea de Articole Științifice EUREM 2016 – CD EUREM Cnference