Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) reprezentată de către președintele Grigore Belostecinic, rector al ASEM și Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU),  directorul DCU, Alexandru SAVVA  au semnat astăzi, 18 septembrie, un acord de parteneriat reciproc avantajos.

Prin semnarea prezentului Acord, părțile își propun ca obiectiv îmbunătățirea serviciilor educaționale, activității științifice, cadrului normativ-legislativ naţional și practicilor din aria serviciilor financiare, stimularea activităţii inovaţionale, schimbului reciproc de cunoştinţe și realizarea de proiecte în comun.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, părțile își propun să realizeze activitățile stipulate în prezentul Acord, printer care: stagii de practică,  de documentare și de specializare  pentru studenții, masteranzii,  doctoranzii, cadrele didactice și științifice, în cadrul DCU; activități didactice, evenimente științifice, activități extracurriculare, evenimente științifico-practice tematice, ședințe de lucru, seminare și proiecte organizate în comun cu DCU; precum și alte prevederi.