Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Conferința Științifică Internațională ”Competitivitate și Inovare în Economia Cunoașterii” a fost manifestarea solemnă, care a încheiat șirul evenimentelor dedicate celor 28 de ani de la fondarea ASEM și Zilei Economistului în RM.

Tradițional, de Ziua ASEM, împreună cu oaspeții, conducerea ASEM a depus flori la basorelieful primului rector al ASEM, Paul Bran.

Invitați de onoare, mesaje de felicitare, medalii dar și comunicări bine argumentate au fost la ordinea zilei, pe 27 septembrie, la cea de-a XXI-a ediție a conferinței.

Evenimentul a întrunit reprezentanți din mai multe centre universitare din SUA, România, Franța, Turcia, din alte state europene, precum și din Republica Moldova, inclusiv de la ASEM.

În cadrul ședinței plenare, oaspeții au felicitat ASEM-ul cu prilejul aniversării și și-au arătat convingerea că, Academia de Studii Economice din Moldova, prin angajamente și responsabilitate, a devenit un prestigios centru educațional și științific, pregătind generații de economiști cu înalt profesionalism.

Pentru merite deosebite în promovarea științei și învățământului și cu prilejul aniversării a 28 de ani de la fondarea ASEM, Grigore Belostecinic i-a acordat medalia ”Paul Bran” a Academiei de Studii Economice din Moldova, fostului ministru al Economiei, Constantin Tampiza.

A urmat tradiționala rundă a comunicărilor. Astfel, în plenară au fost prezentate comunicări tematice despre riscurile globale și cele locale, despre protecția intereselor economice ale consumatorului în ceea ce privește dreptul concurenței și dreptul distribuției, precum și despre bazele culturale ale rezistenței economiei americane în secolul XXI, dar și despre turismul euristic și gastronomic în Istanbul.
În cadrul conferinței au fost lansate trei lucrări elaborate de către Alic Bârcă, dr. hab., prof. univ., decanul Facultății EGD. Acestea sunt: ”Managementul resurselor umane în sectorul public”, ”Managementul recompenselor. Ediția a II-a”, Managementul motivațional în cadrul organizațiilor”, coautor Cătălina Ilciuc.

Pe parcursul a două zile, 27-28 septembrie, participanții la conferință au prezentat comunicări în cadrul a nouă secțiuni tematice: Abordări inovative și noi tendințe în domeniul business și administrare; Economie fundamentală și aplicată; Integrarea europeană, relații economice internaționale și multiculturalitate;  Carpe Scientiam: evoluțiile științelor sociale și umanitare în economia cunoașterii; Econometrie și statistică economică; Inovații contabile în economia cunoașterii; Tehnologii informaționale și cibernetică economică; Dimensiuni financiare ale economiei cunoașterii și Jean Monnet Chair “Consumatorii în Uniunea Europeană și protecția intereselor economice.