Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Printre cele mai afectate domenii economice din sfera serviciilor se regăsește și turismul. Apare logica întrebare: la ce trebuie să se aștepte reprezentanții businessului turistic și la ce trebuie să se aștepte consumatorii-turiști?

Pentru a răspunde la această întrebare este necesar de a efectua o analiză succintă a datelor statistice ce se referă la businessul turistic. Luăm ca referință anul 2019, perioada ianuarie – iunie.

Din totalul de 151586 de turiști, participanți la turismul organizat de agențiile de turism și de tur-operatori, după scopul vizitelor, turiștii s-au repartizat astfel:

  • Turism receptor (primirea cetățenilor străini în țară) – 8408, ceea ce înseamnă 25879 turiști/zile, suma constituind 35,1 mln. lei.
  • Turism emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate) – 121215, ceea ce înseamnă 761253 turiști/zile, suma constituind 948,1 mln. lei.
  • Turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul țării în scop turistic) – 21963 turiști și excursioniști, cea ce înseamnă 133788 turiști/zile, suma constituind 94,9 mln. lei.

Pentru toate tipurile de turism organizat, cifra de afaceri realizată de agențiile de turism și tur-operatori constituie 1,1 mlrd. lei. Luând în calcul comisionul minim aplicat de agențiile de turism și de tur-operatori, care reprezintă în medie 7%, atunci pierderile pentru 6 luni, înregistrate de agenții pieței turistice vor constitui 77 mln.lei. (fără domeniul HORECA și numai pentru 6 luni).

Pentru informare. În anul 2019 cifra de afaceri înregistrată de agenții pieței turistice a constituit 2,17 mlrd. lei. Făcând același calcul la comisionul de minim 7%, pierderile estimate pentru anul 2020, raportat la anul 2019, ar fi de minim 151,9mln. lei. (fără domeniul HORECA).

Începutul anului 2020 pentru industria turistică a țării se previziona a fi un an destul de bun. Rezervările prealabile, care erau în creștere cu 10-15% față de anul precedent, reflectau această tendință.

Dar…, odată cu migrarea pandemiei Covid-19 către continentul european, apoi către alte continente, toate previziunile și prognozele s-au dat peste cap.

Ce trebuie să întreprindă agenții pieței turistice la moment și cum trebuie să se comporte turiștii în așa situație?

Recomandări către agenții pieței turistice:
  • pe perioada situației excepționale, când este imposibilă activitatea comercială  a agenției de turism/tur-operatorului, conform articolului 80 al Codului Muncii a Republicii Moldova, prin ordinul directorului entității, personalul poate fi plasat în șomaj tehnic, beneficiind de o indemnizaţie, ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază;
  • este necesară renegocierea contractelor de arendă a spațiului comercial închiriat de agenții pieței turistice. Pentru perioada situației excepționale, locatorii și locatarii trebuie să găsească o variantă de compromis în vederea stabilirii prețului de arendă a bunului închiriat. Consider că nu este în interesul locatorului ca întreprinderea turistică să intre în incapacitatea de plată, ca ulterior să-l piardă ca chiriaș;
  • reprogramarea vacanțelor pentru consumatorii-turiști. După experiența anilor precedenți, prima rută charter este programată la mijlocul lunii aprilie, adică foarte curând. În situația creată cu pandemia de Covid-19, sezonul estival 2020 pare a fi compromis. Chiar dacă pandemia va avea trend descendent, în cel mai bun caz, sezonul estival ar putea începe în luna iulie pentru turismul emițător. În această situație este necesar de început tratativele cu tur-operatorii din străinătate, privind eventualele reprogramări.
Recomandări către turiști:
  • Nu insistați asupra recuperării imediate a banilor achitați pentru vacanță de la operatorul turistic. Banii care au fost achitați pentru rezervările operate, (inclusiv rezervările prealabile) au fost transferați către prestatorii de servicii din țara de destinație turistică. Agenția de turism sau tur-operatorul local, la moment nu dispune de aceste mijloace financiare. Litigiile înaintate ar putea plasa agentul pieței turistice în incapacitatea de plată și ca consecință – faliment. Odată cu falimentarea întreprinderi, posibilitatea de a recupera careva mijloace financiare va fi minimală.
  • Odată cu expirarea stării de urgență luați legătura cu agenția de turism unde vă deserviți, pentru a vă reprograma vacanța. Reprogramarea vacanței se va realiza după posibilitățile unității de cazare din țara de destinației turistică, reieșind totodată și din posibilitățile Dumneavoastră.
  • Conform articolului 1602 al Codului Civil al Republicii Moldova, turistul are dreptul la rezilierea contractului de prestare a  serviciilor turistice/de călătorie, în orice moment înainte de începerea călătoriei. În cazul în care declară rezilierea în temeiul enunțului anterior, turistul poate fi obligat să plătească organizatorului un comision de reziliere. În cazul rezervărilor prealabile, suma dată poate să constituie 100%, deoarece conform politicii Early Booking, suma plătită în avans nu se restituie.

                                                                  Nicolae PLATON
Doctor habilitat,
conferențiar universitar ASEM