Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

În perioada 25–26 noiembrie 2019 a avut loc evenimentul de lansare a proiectului MHELM - Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management, număr de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, găzduit și coordonat de UTM.

În cadrul ședinței de lansare a proiectului s-a făcut o prezentare generală a planului de livrare a pachetelor de lucru în cadrul proiectului, a responsabilităților conducătorilor pachetelor de lucru și ale partenerilor din consorțiu, dar și a acțiunilor ulterioare privind pilotarea și implementarea noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din Moldova.

Obiectivul major al proiectului: Consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare.

Obiective specifice:
 • Identificarea aplicabilității celor mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională, pentru a crește capacitatea de conducere și de gestionare a universităților din Republica Moldova;
 • Elaborarea unui program de instruire destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru livrarea în universitățile din Republica Moldova;
 • Instruirea personalului universităților din Moldova în vederea livrării programului destinat dezvoltării managementului și leadershipului;
 • Crearea unei infrastructuri care să sprijine și să susțină programul de dezvoltare a leadershipului și managementului;
 • Pilotarea și implementarea ulterioară a noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din Moldova;
 • Diseminarea informatiei despre noul program și constatările pentru învățământul superior din Republica Moldova.

Proiectul MHELM- Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova va fi implementat de următorul consorțiu:

Partenerii din Republica Moldova:
 • Universitatea Tehnică a Moldovei; coordonator al proiectului/aplicant;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 • Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul;
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemitanu";
 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 • Consiliul Rectorilor din Republica Moldova (partener asociat din Republica Moldova);
Parteneri țări din UE:
 • University of Gloucestershire, UK;
 • Isob Institut fur Sozialwissenschaftliche Beratung, Germany;
 • Universitatea Transilvania din Brașov.