Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Vineri, 1 noiembrie 2019, la departamentul ”Limbi Moderne” a avut loc masa rotundă cu genericul ”MULTILINGVISM și INTERCULTURALITATE”, la care au participat atât profesorii departamentului ”Limbi Moderne” cât și cadrele didactice al departamentului ”Business Internațional”.

Discuțiile în cadrul mesei rotunde au fost axate pe mai multe dimensiuni și abordate sub diverse aspecte: pedagogic și sociocultural, economic și managerial, întrucât direcțiile abordate au fost:

  • Globalizare, multilingvism și interculturalitate
  • Globalizarea ca fenomen economic  și ca impact asupra culturii
  • Dimensiunea pedagogică în contextul globalizării
  • Cum se ține cont de impactul globalizării în predarea limbilor
  • Componenta socioculturală a multilingvismului.