Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic și directorul programului Comunitatea Mea , Daniel Șerban au înceiat pe 21 februarie, un Memorandum de colaborare între ASEM și USAID, ce vizează cooperarea în  cadrul programului Comunitatea Mea.

Prezentul Memorandum stabilește obiectivele, rolurile,  responsabilitățile și instrumentele de cooperare între părți, pe toate componentele programului Comunitatea Mea (CM), printre care:  îmbunătățirea calității și accesului la serviciile municipale;  implicarea semnificativă a cetățenilor în guvernarea locală;  promovarea reformelor în domeniul politicii de descentralizare și  sporirea veniturilor generate la nivel local, precum și îmbunătățirea practicilor de gestiune financiară utilizate de către administrațiile publice locale.

Conform acordului, ASEM va consulta, susține și participa la implementarea activităților programului Comunitatea Mea de cercetare și elaborare a politicilor publice în vederea elaborării și implementării unui program de susținere a cercetătorilor în domeniul guvernării locale; va identifica studenți promițători, care ar putea integra un proiect de cercetare axat pe finanțele publice locale sau guvernare locală în studiile sale de masterat, încurajându-i să participe la  programul CM pentru susținerea cercetătorilor; va participa în comitetul de selecție, format de IREX, pentru selectarea studenților care vor participa la  programul CM pentru susținerea cercetătorilor, va participa la discuțiile relevante  organizate de CM privind politicile publice și altele.

La rândul său, USAID își propune să  ofere suport tehnic, administrativ și logistic pentru organizarea activităților CM la ASEM; va acorda asistență la identificarea și promovarea experiențelor relevante, prin bune practici, instrumente și abordări, va organiza vizite de studiu relevante și evenimente de formare; va organiza un  atelier de lucru pentru studenții ASEM, pentru a explica programul de susținere a cercetătorilor; va oferi mentorat studenților care sunt implicați în activitatea de cercetare politică și va gestiona alte aspecte ale procesului de implementare a programului CM pentru susținerea cercetărilor;  va participa la activitățile și evenimentele comune, pe tema programului; ș.a.

În context, părțile semnatare şi-au exprimat convingerea că vor depune toate eforturile ca obiectivele cuprinse în Memorandum să fie îndeplinite, pentru asigurarea bunelor relații de colaborare.

La întrevedere au participat: Ludmila Ungureanu, manager de Program Politici și Cercetări, reprezentanta USAID; Corneliu Guțu, prorector pentru cercetare și parteneriate; Angela Casian, directorul  Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business a ASEM și Ludmila Cobzari, decanul Facultății Finanțe, de partea ASEM.