Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

În ultimul deceniu, leadership-ul s-a conturat ca o componentă majoră a managementului, prezentând însă o specificitate și autonomie aparte. Leadership-ul are un impact major, deseori chiar decisiv asupra performanțelor organizațiilor. Prin urmare, este indispensabilă familiarizarea cu elementele fundamentale ale leadership-ului managerial și cunoașterea particularităților distinctive ale acestuia de către toți cei care exercită sau sunt antrenați în procesele manageriale în societăți comerciale, administrația publică, ministere, universități etc.

Indiscutabil, există oameni care s-au născut cu abilități de lider. Însă, vestea bună e că și persoanele ce nu dețin capacități de lider înnăscute le pot învăța, dacă dispun de instrumente corespunzătoare. De menționat că instrumentele de rigoare țin nemijlocit de contextul în care se învață.

Astfel, în perioada 18-22 mai 2020 o delegație, formată din cadre de conducere de la 6 universități din Republica Moldova, membri ai proiectului MHELM ( Lidershipul și managementul învățământului superior din Moldova) urma să efectueze o vizită de studiu la Institutul de Studii Sociale (ISOB) din Regensburg, Germania pentru a se familiariza cu metodele de formare a liderilor, utilizate în Universitatea sus-menționată. Dar, pandemia cauzată de COVID 19 și-a lăsat amprenta asupra planului de acțiuni prestabilite. Respectiv, sistarea deplasărilor a condiționat organizarea instruirii în format online.

ASEM a fost reprezentată  la aceste treninguri de către următorii membri ai staff-ului managerial-academic:

  • Cotelnic A., prof. univ., prim-prorector cu activitate didactică,  coordonator instituțional;
  • Solcan A., conf. univ., șef departament Management,
  • Dorogaia I., conf. univ. prodecan facultatea Business și Administrarea Afacerilor;
  • Gaugaș T, lector universitar, vicedirector Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Sesiunea de instruire a fost organizată de către ISOB, unul din partenerii europeni ai proiectului MHELM, la care au participat peste 40 persoane, reprezentanți ai universităților partenere moldovenești și europene ale proiectului MHELM. Tema abordată în cadrul treningurilor a fost „Elaborarea strategiei universitare în context regional: Bune practici ale cooperării dintre Universități – Business – Societate”.

În cadrul sesiunii Irina Dorogaia, conf. univ., dr., prodecan al facultății Business și Administrarea Afacerilor, a familiarizat prezența cu  structura modulului  și metodele de predare, preconizate spre implementare în cadrul noului program de studiu. Utilizarea diferitor abordări  și metodelor de predare este o necesitate imperioasă   pentru realizarea scopului principal al proiectului.  Membrii proiectului își propun să utilizeze un șir larg de tehnici, printre care: coaching, mentoring, brainstorming, organizarea meselor rotunde, metoda „World Cafe”.

Proiectul MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite pe: https://ase.md/proiecte-internationale/mhelm.html