Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Contabilitate a fost, pe 15 martie, gazda Conferinței Științifice Internaționale Studențești „Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători", aflată la cea de-a III-a ediție. Evenimentul a fost organizat în comun cu Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România - Facultatea „Științe Economice și Administrație Publică”; Universitatea de Stat, Poloțk, Republica Belarus - Facultatea Finanțe și Economie și Universitatea „1 decembrie 1918”, or. Alba Iulia, România - Facultatea de Științe Economice.

Conferința Științifică Internațională Studențească a avut drept scop atragerea și implicarea  studenților din cadrul instituțiilor în cercetare, totodată și dezvoltarea competențelor de cercetare în domeniul contabilității, analizei economice și auditului.

La deschiderea conferinței, mesaj de salut a adresat Prorectorul pentru Cercetare și Parteneriate, ASEM, Corneliu Guțu, care a specificat importanța cooperării și internaționalizării cercetării contabile.

În discursul său, decanul Facultății „Contabilitate”, ASEM, conf. univ., dr., Lilia Grigoroi a menționat că, organizarea unor astfel de evenimente este de a identifica oportunitățile și provocările actuale și viitoare pe care le întâmpină tinerii și viitorii contabili profesioniști.

”Este necesar să fie continuate și susținute astfel de evenimente, pentru ca tinerii cercetători contabili să-și poată dezvolta competențele de cercetare și de soluționare a aspectelor discutabile și interpretabile specifice profesiei, dar și să poată disemina rezultatele cercetărilor către o comunitate largă. Totodată, ne-am dori să atragem în acest proces un număr mai mare de  entități, ca să poată identifica și selecta viitorii specialiști.

Directorul Departamentului „Contabilitate, Audit și Finanțe” a Universității „Stefan cel Mare”, Suceava, România, dr., prof. univ., Elena Hlaciuc, cu această ocazie, a accentuat importanța relațiilor între instituțiile noastre, menționând și programul comun de studii cu diplomă dublă la Ciclul I, Licență, dar și beneficiile acordului de cotutelă  pentru studenții de la Ciclul III, Doctorat.

Moderatorii de partea ASEM, Liliana Lazari și Svetlana  Mihailaau pus în valoare necesitatea implicării studenților în dezvoltarea competențelor de cercetare în domeniile contabilității, analizei economice și auditului, iar moderatooarea de partea României, Veronica Grosu a specificat importanța creării unui spațiu de diseminare a rezultatelor cercetării în domeniile nominalizate.

Pentru discuții, la conferință au fost propuse următoarele direcții de cercetare: Evoluția contabilității în Republica Moldova, Republica Belorus și România din perspectiva armonizării cu Directivele UE;  Dezvoltarea și provocările profesiei contabile în Republica Moldova, Republica Belorus și România; Probleme ale contabilității în condițiile corelării legislației autohtone cu practicile internaționale; Raportarea financiară: perspective și probleme ale integrării în spațiul european; Auditul și Analiza Economică în contextul integrării europene: progrese și așteptări.

Subiectele comunicărilor au fost diverse, printre care: exigențe privind controlul financiar în contextul implementării IFRS, raportarea informațiilor contabile prin prisma serviciilor fiscale online, abordări conceptuale si evoluția impozitului pe venit, tendințe inovative în eficientizarea proceselor de producție, etc.

Lucrările conferinței au derulat pe măsura așteptărilor, cu atenția concentrată asupra expunerilor, urmate de dezbateri, comentarii și sugestii, utile tinerilor cercetători.

La final, organizatorii au concluzionat: ”În acest context suntem mândri că, acest eveniment a devenit o tradiție frumoasă și în același timp putem oferi  participanților - studenții, posibiliatea de a se dezvolta ca cercetător, orator, analist, de a conlucra cu un coordonator, toate acestea pentru a descoperi potențialul și de a promova profesia contabilă, pentru că contabilul este cheia și lacătul unei afaceri”.

Svetlana MIHAILA,
dr., conf. univ.,
Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică