Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Activitățile realizate în cadrul proiectul ReSTART ”Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA” au o contribuție substanțială la internaționalizarea instituției, datorită faptului că obiectivele acesteia corespund în mod direct necesităților ASEM și cerințelor învățământului superior din Republica Moldova.

Astfel, în perioada 13-16 mai 2019 patru profesori din România și Bulgaria au ținut lecții masteranzilor de la diverse programe de studii din ASEM: Administrarea Afacerilor, Managementul Marketingului, Managementul proiectelor Europene, Managementul Resurselor Umane, Managementul Administrației Publice, Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică.

Tematica lecțiilor a fost variată, fiind focusată pe subiecte actuale și importante în educația antreprenorială:

  • Eficiența proceselor de producție - Gheorghe Militaru, prof. univ. (Universitatea Politehnica București, Romania);
  • Strategii de promovare a proiectelor europene - Mihaela Codreanu (Agenția universităților francofone, Romania)    
  • Antreprenoriatul și noile idei de afaceri  -  Milena TODOROVA, conf. univ.  (Universitatea RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria)
  • Workshop pe analiza SWOT  -  Svilen Kunev, conf. univ.  (Universitatea RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria)
ReSTART: Second visit of teachers from partner universities

The activities of the ReSTART project " Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA " have a substantial contribution to the internationalization of the institution due to the fact that its objectives directly correspond with ASEM's necessities and with the requirements of higher education in the Republic of Moldova.

In the period of May, 13-16, 2019, four teachers from Romania and Bulgaria held classes at various ASEM master programs: Business Administration, Marketing Management, European Projects Management, Human Resources Management, Public Administration Management, International Transactions and Economic Diplomacy.

The themes of the lessons were varied, focusing on current and important subjects in entrepreneurial education:

  • Production processes efficiency - Gheorghe Militaru, prof. (University Politehnica of Bucharest, Romania);
  • Promotion strategies for European projects - Mihaela Codreanu (The Agence Universitaire de la Francophonie, Romania)
  • Entrepreneurship & new business ideas -  Milena TODOROVA, assoc. prof. (University RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria)
  • Workshop on SWOT analysis - Svilen Kunev, assoc. prof. (University RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria)

The events were highly appreciated by master students, who noted the level of lessons and interactive teaching methods.