Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Reforming Master Programmes in Finance
in Armenia and Moldova (REFINE)

La 27 februarie 2020, masteranzii specialităților din cadrul facultății Finanțe au participat la Sesiunea de informare cu genericul ”CONSOLIDAREA  RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PRIN INTERMEDIUL GHIDĂRII ÎN CARIERĂ ȘI INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A ABSOLVENȚILOR DIN DOMENIUL FINANCIAR – BANCAR”.

În cadrul evenimentului, au participat reprezentanții Secției Resurse Umane ai Ministerului Finanțelor,  Departamentului Strategie, Organizare și Resurse Umane al Băncii Naționale a Moldovei, Secției Recrutare și Gestiunea Carierelor din cadrul MobiasBanca OTP – Group și ai Departamentului Resurse Umane și Organizare din cadrul Moldova Agroindbank.

Formatorii au comunicat despre posibilitățile oferite masteranzilor de a efectua stagii de practică, procedura de angajare, precum și oportunitățile de dezvoltare a carierei profesionale în cadrul instituțiilor menționate.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education project: Reforming Masters programme in Finance in Armenia and Moldova, Project No. 585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, finanțat de Comisia Europeană.