Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Case inteligente, economie digitală, neuromarketing și alimentația studenților  sunt printre cuvintele cheie abordate în comunicările studenților, masteranzilor și doctoranzilor, la cea de-a XVII-a ediție a Simpozionul Știinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători.

La ediția din acest an au participat 350 de tineri cercetători de la ASEM, alte instituții de învățământ superior de la noi, România și Azerbadjan, care au prezentat, în curs de două zile, comunicări, bine argumentate, în cadrul a 15 secțiuni tematice, propuse spre cercetare.

Acestea sunt: Strategii de dezvoltare a economiilor naţionale; Managementul şi marketingul în economia contemporană; Evoluţiile financiare contemporane; Contabilitate, audit, analiză economică; Suportul informatic şi metode cantitative în economie; Econometrie şi statistică economică și Ştiinţe juridice. Ştiinţe politice şi administrative; Dezvoltarea Republicii Moldova în noul context politic, social şi economic, în cercetările masteranzilor ASEM, ș.a.

La deschidere, pe 24 aprilie, în cadrul ședinței plenare au fost prezentate comunicările ce prezintă un interes mai mare pentru public.

Acestea sunt: Guvernanța economiei digitale - Roman Bahnaru, doctorand, Școala Doctorală ASEM;  Industrii creative - oportunități de impulsionare a dezvoltării economice - Mariana Damaschin, doctorandă, Școala Doctorală ASEM;  Legiferarea în Republica Moldova - Ghenadie Vaculovschi, Şcoala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative ASEM-USPEE;  Impactul intrării capitalului străin asupra sistemului bancar din ţările emergente - Valeriu Briceag, masterand, ȘMEEB, ASEM;  Ambasadorii Inimii și contribuția lor autentică la prosperarea umanității - Luciana Gorduz, studentă, an. II, Specialitatea - Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, REI, ASEM și  „Suntem ceea ce mâncăm” - particularităţile alimentaţiei studenţilor din Republica Moldova - Sorin Vrabie și Camelia Lupașco, studenţi, an. III, Specialitatea - Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice, Facultatea BAA, ASEM.

Simpozionul are ca scop menţinerea şi dezvoltarea unui cadru privind promovarea şi afirmarea tinerilor cercetători din Republica Moldova, cât şi de peste hotarele ţării.