Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Activitatea profesional-didactică în cadrul facultăţii este asigurata de departamentele: