Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952
Program de Masterat Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului

Instruirea în cadrul programului de masterat Gestiunea și Dezvoltarea Turismului are următoarele finalităţi: formarea aptitudinilor practice pentru elaborarea programelor naţionale de dezvoltare a turismului intern şi a turismului internaţional receptor; formarea cadrelor calificate pentru  activităţile de administrare şi conducere a companiilor turoperatoare, a agenţiilor de turism, a unităţilor hoteliere.

Calificări: manager-specialist în domeniul turismului în cadrul agenţiilor de  turism şi companiilor tur-operatoare; şef de serviciu marketing privind promovarea patrimoniului turistic; manager coordonator de proiecte de amenajare turistică teritorială a obiectivelor de patrimoniu; manager-specialist în organizarea evenimentelor culturale în turism şi industria hotelieră; coordonator al compartimentelor de specialitate la Agenţia Turismului; conducător al compartimentelor de dezvoltare ştiinţifico-tehnică din  domeniul turismului; conducător de întreprinderi din industria turismului.

Program de Masterat Gestiunea Hotelieră

Instruirea în cadrul programului de masterat Gestiunea Hotelieră are următoarele finalităţi: formarea cadrelor calificate şi competente pentru  activităţile de administrare şi conducere  a unităţilor hoteliere.

Calificări: manager - specialist a diferitor compartimente din industria hotelieră, şef de serviciu marketing, vânzări, logistică hotelieră, manager coordonator front-ofice din hotel,manager-specialist în organizarea evenimentelor culturale în turism şi industria hotelieră; coordonator al compartimentelor de specialitate la Agenţia  Turismului; conducător de întreprinderi din industria hotelieră.