Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952
Nume, prenume Titlul didactic, titlul ştiinţific Disciplinele predate în cadrul Departamentului Comerţ, Turism şi Alimentaţie Publică
Turcov Elena Dr.,hab., prof.univ. Tehnologia şi organizarea comerţului
Turism internaţional
Planificarea şi coordonarea turismului
Gestiunea destinaţiilor turistice (ciclu II, masterat)
Gestiunea patrimoniului cultural în turism (ciclu II, masterat)
Livandovschi Roman Conf. univ., dr. Businessul în turism
Turismul rural
Gestiunea resurselor turistice
Strategii şi politici în turism (ciclu II, masterat)
Managementul evenimentelor în turism (ciclu II, masterat)
Bulican Adrian Conf. univ., dr. Tehnologie hotelieră
Tehnologii de turism
Ţurcan Natalia Conf.univ. Turism internaţional
Maxim Vasile Conf. univ., dr. Turism internaţional
Geografia turismului
Furculiţă Igor Lect. univ. Tehnologia restaurantelor
Bazele serviciilor de agrement
Fedorciucova Svetlana Conf.univ.,dr. Merceologia şi expertiza mărfurilor de larg consum
Merceologia produselor alimentare
Bazele teoretice ale merceologiei
Merceologia mărfurilor cerealiere, panificaţie, legume şi fructe
Merceologia mărfurilor animaliere
Cernavca Mihail Conf. univ., dr. Merceologia mărfurilor de uz casnic
Protecţia muncii
Merceologia şi expertiza mărfurilor
Merceologia mărfurilor socio-culturale
Calmâş Valentina Conf.univ.,dr. Merceologia mărfurilor gustative şi de cofetărie
Fundamentele nutriţiei umane
Falsificarea mărfurilor şi metode de identificare
Fundamentele conservării
Oenologia
Microbiologia generală
Microbiologia produselor alimentare
Igiena şi sanitaria în unităţile alimentaţiei publice
Raischi Natalia Lect. univ. Economia întreprinderii de alimentaţie publică
Standardizarea
Baza tehnico-materială a comerţului
Tehnologia şi organizarea comerţului
Merceologia mărfurilor socio-culturale
Tabunşcic Olga Lect. univ. Fundamentele proceselor tehnologice în unităţile alimentaţiei publice
Tehnologia culinară I
Tehnologia culinară II
Tehnologia culinară III
Tehnologia. produselor de patiserie/Designul şi estetica produselor de cofetărie
Şpac Ghenadie Conf.univ.,dr. Merceologia mărfurilor vestimentare
Merceologia şi expertiza mărfurilor de larg consum
Utilaj frigorific
Tehnologia produselor de patiserie şi cofetărie/Designul şi estetica produselor de cofetărie
Utilaj tehnologic
Panfil Ion Conf.univ.,dr. Merceologia şi expertiza mărfurilor
Managementul calităţii alimentelor
Managementul calităţii mărfurilor
Grosu Carolina Conf. univ., dr. Produse de catering
Proiectarea unităţilor de alimentaţie publică
Organizarea deservirii unităţilor de alimentaţie publică
Gastronomie internaţională
Operaţiuni unitare în industria alimentară
Purici Ion Conf.univ.,dr. Chimia neorganică şi analitică
Biochimia alimentară
Controlul şi asigurarea calităţii în unităţile alimentaţiei publice
Chimia organică. Chimia fizică şi coloidală
Chimia produselor alimentare
Toxicologia şi securitatea alimentară/Igiena şi sanitaria în unităţile alimentaţiei publice
Microbiologia generală
Igiena şi sanitaria în unităţile alimentaţiei publice
Microbiologia produselor alimentare
Produse de catering