Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952
Lista disciplinelor predate în cadrul departamentului Comerț, turism şi alimentație publică
Specialitatea: Servicii hoteliere, turism și agrement
 1. Gestiunea resurselor turistice
 2. Tehnologia restaurantelor
 3. Businessul în turism
 4. Bazele serviciilor de agrement
 5. Tehnici de vânzări în turism
 6. Urbanism comercial
 7. Tehnologii de turism
 8. Tehnologie hotelieră
 9. Gestiunea serviciilor de agrement
 10. Planificarea şi coordonarea turismului
 11. Turism internaţional
 12. Turism rural