Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952
Programul de masterat: Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului
 1. Turism durabil
 2. Gestiune hotelieră
 3. Turism religios
 4. Turism cultural
 5. Turism balnear
 6. Gestiunea întreprinderilor din industria turismului
 7. Gestiunea destinaţiilor turistice
 8. Strategii şi politici în turism
 9. Amenajarea turistică teritorială
 10. Gestiunea patrimoniului cultural în turism
Programul de masterat:  Gestiunea Hotelieră
 1. Turism durabil
 2. Gestiune hotelieră
 3. Turism religios
 4. Tehnologia restaurantelor
 5. Staţiuni balneare
 6. Gestiunea întreprinderilor din industria hotelieră
 7. Gestiunea recepţiei şi a rezervărilor
 8. Instalaţii hoteliere
 9. Amenajarea turistică teritorială
 10. Gestiunea serviciilor de agrement