Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952
Elena TURCOV

Elena TURCOV, şef-departament
dr. hab., prof. univ.

Departamentul Comerț, Turism şi Alimentație Publică a fost creat pe data de 01.01.2018, prin comasarea catedrei de Turism şi servicii hoteliere cu catedra de Comerț, merceologie și alimentație publică.

Departamentul Comerț, Turism şi Alimentație Publică este o subdiviziune structurală a facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor şi are misiunea de pregătire a cadrelor cu studii superioare la trei specialități: „Servicii hoteliere, turism și agrement”; „Merceologie și comerț” și  „Tehnologia și managementul alimentației publice”.

Obiectivele Departamentului Comerț, Turism şi Alimentație Publică:
 • proiectarea procesului didactic pe profilul departamentului pentru ciclul I, Licenţă şi pentru ciclul II, Masterat;
 • organizarea şi realizarea procesului didactic pe profilul departamentului;
 • evaluarea calităţii procesului didactic pe profilul departamentului;
 • asigurarea metodică a procesului didactic;
 • pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat şi postdoctorat;
 • asigurarea lucrului educativ cu studenţii.

În perioada 1998-2019, în cadrul ASEM  pe specializările departamentului au fost pregătiţi peste 3000 de specialişti cu studii superioare.

Stagii profesionale realizate de profesorii din cadrul Departamentului Comerț, Turism şi Alimentație Publică
 • Institutul Internaţional de Administraţie Publică din Paris (1997 iunie - iulie, dr., hab., prof.univ. Turcov Elena)
 • Proiect PNUD, Planificarea dezvoltării durabile a turismului, Chişinău (1999 octombrie, dr., hab., prof.univ. Turcov Elena)
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti, (2000, dr. conf.univ. Calmâş Valentina)
 • Seminar de formare pe Management Hotelier în cadrul “Fondation pour la Formation Hôtelière”, Geneva, Elveția și “Fondation Nestlé pro Gastronomia”, Vevey, Elveția, în cooperare cu catedra Turism și servicii hoteliere, Academia de Studii Economice din Moldova, (2001,dr., hab.,prof.univ. Turcov Elena, dr. conf.univ. Livandovschi Roman, dr.conf.univ. Ţurcan Natalia, dr.conf.univ. Bulican Adrian, dr. conf.univ. Maxim Vasile)
 • Seminar de formare pe Abilități de Supervizare Hotelieră în cadrul proiectului PNUD Moldova “Dezvoltarea Turismului Durabil” în cooperare cu Organizația Mondială a Turismului și Agenția Națională a Turismului a Republicii Moldova, (2002, dr. conf.univ. Livandovschi Roman)
 • Academia de Studii Economice, Bucureşti, catedra „Merceologie şi Managementul Calităţii” (2003 martie, lector universitar, drd. Tabunșcic Olga)
 • Buckinghamhire Chilterns University College, Marea Britanie, (2004 iunie, dr., hab., prof.univ. Turcov Elena)
 • Universitatea de Stat din Carolina de Nord, SUA, (2004 mai, dr., hab., prof.univ. Turcov Elena)
 • Participant în Community Connections Program VIII “Rural Tourism Development (Dezvoltarea turismului rural)”, Iowa Council for International Understanding, Des Moines, Iowa, SUA, (2004, dr. conf.univ. Livandovschi Roman)
 • Institutul pentru o Pedagogie Democratică, Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Proiectul Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (2004, lector universitar, drd. Tabunșcic Olga)
 • Proiectului austriac « Kultur Contact » (2006-2007 Cursuri de formare a a coordonatorilor firmelor de exerciţii,  lector universitar, drd. Tabunșcic Olga)
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti, (2007, dr. conf.univ. Calmâş Valentina)
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti, (2008 martie, dr., hab., prof.univ. Turcov Elena)
 • USAID United States Agency International Development în cadrul Proiectului Implimentarea Sistemului de Siguranţă a Alimentului bazat pe principiile HACCP, (2008 martie, lector universitar, drd. Tabunșcic Olga)
 • Centrul de Formare Continuă din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (experienţă germană). Metode aplicative în învăţământul profesional  (2010, lector universitar, drd. Tabunșcic Olga)
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti, (2010 aprilie, dr. conf.univ. Cernavca Mihail)
 • Formare profesională în managementul proiectelor: Franța (Grenoble) în cadrul proiectului TEMPUS IV nr. 144790-TEMPUS-2008-RU-JPCR „Crearea de 4 Școli Superioare de Management Hotelier de Aplicație”, (2010, dr. conf.univ. Livandovschi Roman)
 • Stagii de formare în Portugalia (Porto), Franţa (Thonon-les-Bains), Kazahstan (Kokşetau) în cadrul proiectului TEMPUS IV nr. 144790-TEMPUS-2008-RU-JPCR ,,Crearea de 4 Şcoli        Superioare de Management Hotelier de Aplicaţie” (2010-2011, dr.,hab., prof.univ. Turcov Elena, dr. conf.univ. Livandovschi Roman)
 • Evaluator național în cadrul Sistemului de Certificare a Calității în Agroturism – CerTour, Proiect transnațional în cadrul Black Sea Basin Joint Operational Program, proiect finanțat de Uniunea Europeană, (2014-2016, dr. conf.univ. Livandovschi Roman)
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti, (2015 aprilie, dr. conf.univ. Cernavca Mihail)
 • Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Chimie, (2015, dr. conf.univ. Purici Ion)
 • Bursă de postdoctorat a Agenției universitare a Francofoniei (AUF), în cadrul programului de burse „Eugen Ionescu” finanțat de Guvernul României, domeniul de cercetare Turism, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, (mai-iulie 2017, dr. conf.univ. Livandovschi Roman)
 • Mobilitate de predare la Universitatea din Bologna, Italia, în cadrul programului Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană, (2018, aprilie dr. conf.univ. Livandovschi Roman)
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti, (2018 aprilie, dr. conf. univ. Fedorciucova Svetlana)
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti, (2018 aprilie, dr. lect. univ. Raischi Natalia)
 • Mobilitate de predare la Universitatea Transilvania din Brașov, România, în cadrul programului Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană, (2019, martie dr. conf.univ. Livandovschi Roman)
 • Atelierul de lucru Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova, organizat de Proiectul Twinning în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, (2019, aprilie, dr. conf.univ. Livandovschi Roman)