Publicaţii în ţară:
  1. Turcov, Elena, MAXIM, Vasile, FURCULIŢĂ, Igor. Turismul mondial ca fenomen complex economic şi social. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 23-24 septembrie 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, p. 295-302. ISBN 978-9975-75-837-6
  2. Livandovschi, Roman,. Circulaţia turistică – factor de dezvoltare, prosperitate şi progres socio-economic. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 23-24 septembrie 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, p. 287-290. ISBN 978-9975-75-837-6
  3. BULICAN, Adrian, Platon, Nicolae. Accesibilitatea persoanelor cu dezabilități la unitățile de cazare din Republica Moldova. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 23-24 septembrie 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, p. 282-287. ISBN 978-9975-75-837-6
  4. RUSU, Livia. Aspecte ale managementului resurselor balneare. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: Conferinţa ştiinţifică internaţională din 23-24 septembrie 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, p. 291-295. ISBN 978-9975-75-837-6