Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"