Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Turism şi Servicii Hoteliere"

Date de contact

 
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 59,
bloc A, etaj 2, sala 213
 
T: (022) 402-952

Cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite studenţilor și masteranzilor, profesorii catedrei „Turism și servicii hoteliere” efectuează stagii în diverse centre ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum și în cadrul întreprinderilor de profil. În ultima perioadă angajaţii catedrei au desfăşurat stagii în următoarele instituţii:

  • ”Elita-Tur”, Hotel Best WesternPlus, ”Flowers”, Chișinău
  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), Iași, Romania.
  • Universitatea din Carolina de Nord SUA
  • Institutul de Cercetări şi Studii Superioare în Turism din Paris(IREST);
  • Academia din Grenoble GIP Fipag;
  • Şcoala de turism din Rimini (Universitatea Bologna);

Studenților și masteranzilor li se oferă condiții pentru desfășurarea stagiilor de practică în cadrul companiilor, pentru a aplica cunoștințele acumulate la cursuri și de a desfășura cercetări în vederea realizării proiectelor economice și a tezelor de licență și de master. Stagiile sunt realizate în baza programelor și a ghidului de desfășurare a stagiului practic.