Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Management"

Pentru a realiza activităţi specifice unei catedre de profil, angajaţii catedrei „Management” realizează activităţi ştiinţifice prin intermediul cercetărilor fundamentale şi aplicative, prin intermediul diverselor programe şi proiecte internaţionale. Rezultatele acestor activităţi sunt publicate în monografii, note de curs, manuale şi articole ştiinţifice.

Proiecte internaţionale la care au participat angajaţii catedrei în ultimii ani sunt:
 • Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students” Competitiveness and Employability (PBLMD);
 • Création réseau universités thématiques en  Sciences appliquées et Sciences économiques en Moldavie (CRUNT);
 • Inter-university Start-up centers for students’ innovations development & promotion  (SUCSID);
 • Enhancing University Autonomy in Moldova (EUniAM);
Ultimile manuale şi note de curs care au fost publicate de profesorii catedrei „Management” sunt următoarele:
 • СЫРБУ, И. Администрирование предпринимательства в условиях рыночных отношений (обзор). Кишинев: МЭА, 2013.
 • CĂLUGĂREANU, I. BURLACU, N., Managementul anticriză. Chişinău: ULIM, 2013, 327 p., ISSBN 978-9975-124-05-8.
 • ŞAVGA, L., ŞAVGA, Gh., SURUGIU, T., Introducere în e-comerţ şi e-business. Suport de curs. Chişinău: UCCM, 2013, 316 p., ISBN978-9975-114-56-1.
 • CĂLUGĂREANU, I. BURLACU, N., POSTICĂ, M., Problemar. Contabilitatea şi Managementul Riscului. Recomandări metodice. Chişinău: Print Caro, 2014. 28 p., ISBN 978-9975-56-185-13.
 • DOROGAIA, I., MOVILĂ, I. şi alţii, Managementul strategic al potenţialului uman. Monografie colectivă. Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2014, 192 p., ISBN 978-9975-50-138-5.
 • PLATON, N., Organizarea şi gestionarea afacerilor în domeniul turismului rural. Chişinău: Elan Poligraf, 2015, p. 216., ISBN 978-9975-66-433-2.
 • PLATON, N., Vernisaj turistic. Chişinău: Elan Poligraf, 2015, 120 p., ISBN 978-9975-66-436-3.
 • PLATON, N., Ghidul traseelor turistice ale Republicii Moldova, Chişinău, Multiart-SV, 2015, 428 p., ISBN 978-9975-66-435-6.
 • ŞENDREA, M., Managementul schimbării (note de curs), Chişinău: ASEM, 2015, 267 p., ISBN 978-9975-75-757-7.
 • IORDACHE, S., Cultura Afacerilor (note de curs), Chişinău: ASEM, 2016, 236 p., ISBN 978-9975-75-826-0.
 • IORDACHE, S., Îndrumar metodic: Cultura afacerilor.  Chişinău: ASEM, 2016, 64 p., ISBN 978-9975-75-824-6.
 • ŢURCANU, Gh., RĂU, A.,

Cu scopul de a prezenta rezultatele studiilor efectuate de către membrii comunităţii cercetătorilor din ţară şi de peste hotare, conducerea catedrei „Management” organizează desfăşurarea conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională cu genericul: „Strategii şi politici de management în economia contemporană” şi Conferinţa ştiinţifică internaţională ale tinerilor cercetători şi ziua calităţii. Toate materialele care sunt expuse în cadrul acestor evenimente sunt publicate în: „Culegerea de lucrări ale Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană””, care în 2016 a fost la cea de a cincea ediţie.

Rapoartele privind activitatea științifica:

Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul - 2015
Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul - 2014
Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul - 2013
Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul - 2012
Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul - 2011
Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul - 2010
Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul - 2009
Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul - 2008
Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul - 2007
Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul - 2006