Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Management"

Şef departament: Gheorghe Ţurcanu, conf. univ., dr. 

Laborante: Veronica Ustica, lect. univ., Marcela Creţu, lect. univ.

Nr. d/oNumele, prenumele, domeniul de specializarePostul, titlul, gradul
Titulari
1 Ţurcanu Gheorghe Ion
Managementul calității, Management corporativ
conf. univ., dr., șef departament Management
2 Cotelnic Ala Pavel
Managementul producției, Sisteme de planificare în afaceri
prof. univ., dr.hab,  Prim-prorector cu activitate didactică ASEM
3 Sîrbu Ion Mihai
Managementul producției, Sisteme de planificare în afaceri
prof. univ., dr.hab
4 Paladi Ion Mihai
Management , Managementul administrației publice
prof. univ., dr.hab
5 Cojocaru Vadim Leonid
Management
prof. univ., dr.,  
6 Solcan Angela Vladimir
Antreprenoriat, Dezvoltarea personală, Time-management, Plan de afaceri și studii de fezabilitate, Managementul producției
conf. univ., dr, Decan facultatea Business și Administrarea Afacerilor
7 Bilaş Ludmila Leonid
Fundamentele managementului, Management strategic, Management comparat, Teorii de management
conf. univ., dr
8 Portarescu Serghei Dumitru
Management Strategic
conf. univ., dr
9 Covaş Lilia Gheorghe
Cultura Afacerilor
conf. univ., dr
10 Stihi Liudmila Ion
Managementul Riscurilor, Time management
conf. univ., dr
11 Şavga Ghenadie Afanasie
Fundamentele managementului
conf. univ., dr
12 Dorogaia Irina Ion
Management inovațional, Managementul riscurilor în afaceri
conf. univ., dr, Prodecan facultatea Business și Administrarea Afacerilor
13 Negru Ion Constantin
Managementul Aprovizionării și Vânzării, Gestiunea stocurilor
conf. univ., dr
14 Serduni Sergiu Nicolae
Fundamentele managementului, managementul serviciilor
conf. univ., dr
15 Ciumac Ghenadie Victor
Antreprenoriat
conf. univ., dr
16 Parfentiev Ala Vasile
Bazele antreprenoriatului,  Cultura afacerilor
conf. univ., dr
17 Oboroceanu Irina Stanislav
Tehnici de negocieri, Managementul serviciilor
conf. univ., dr.
18 Platon Nicolae Gheorghe
Management, managementul turismului
conf. univ., dr
19 Şendrea Mariana Ion
Managementul schimbării, managementul inovațional, Bazele proprietății intelectuale
conf. univ., dr
20 Călugăreanu Irina Vasile
Managementul riscurilor în afaceri, Cultura afacerilor
conf. univ., dr
21 Ioradache Silvia Ion
Cultura afacerilor, Managementul riscurilor în afaceri
conf. univ., dr
22 Rău Andrei Ion
Management corporativ, Managementul calității
conf. univ., dr
23 Galanton Natalia Pavel
Bazele Achizițiilor, managementul achizițiilor publice, management comparat
dr., lector universitar
24 Gavrilenco Tamara Semion
Bazele antreprenoriatului
lector universitar
25 Guşuvati Aliona Vladimir
Managementul riscurilor în afaceri, managementul producției
lector universitar
26 Vornoviţchi Diana Petru
Antreprenoriat, Managementul alimentației publice, Management
lector universitar
27 Cernat Veronica Dumitru
Management, Managementul producției
lector universitar
28 Hăbăşescu Mariana Mihail
Management, Managementul producției, Cultura afacerilor
lector universitar
29 Zamaru Victor Boris
Management, Managementul cercetării –dezvoltaării
lector universitar
30 Ţîmbaliuc Natalia
Managementul calității, cultura afacerilor, Management comparat
lector universitar
31 Botnarenco Liliana Igor
Management, Sisteme de planificare în afaceri
asistent universitar
32 Sandulache Veronica Pantelei
Antreprenoriat, cultura afacerilor, managementul riscurilor în afaceri
asistent universitar