Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Management"

Ciclul I, Licenţă
 • Antreprenoriat
 • Fundamentele managementului organizaţiei
 • Cultura afacerilor
 • Managementul producţiei
 • Managementul calităţii
 • Sisteme de planificare în afaceri
 • Managementul riscurilor în afaceri
 • Managementul aprovizionării şi vânzărilor
 • Managementul serviciilor
 • Managementul inovațional
 • Management comparat
 • Management corporativ
 • Teorii de management
 • Achiziţii publice
 • Gestiunea stocurilor
Ciclul II, Masterat
 • Management strategic
 • Comportament organizaţional
 • Tehnici de negocieri în afaceri
 • Managementul schimbării
 • Sisteme de management al calităţii
 • Time - management
 • Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
 • Managementul proiectelor
 • Managementul inovaţiilor
 • Management
 • Managementul riscurilor în afaceri
 • Strategii concurenţiale
 • Antreprenoriat
 • Management Cross-cultural
 • Dezvoltarea personală/Self development

Informația despre disciplinele predate de departamentul Management cât și planurile de învățământ le puteți consulta pe această adresă

http://aesm-elearning.vle.ase.md/mod/folder/view.php?id=5695