Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Management"

Ciclul I - Licență

Teza de licență

GHID privind elaborarea şi prezentarea Tezelor de licenţă NOU

Lista temelor propuse pentru teza de licență - (anul univ. 2020-2021)

Tematica pentru elaborarea Tezelor de licenţă - „Achiziţii”

Cerere privind aprobarea temei tezei de licenţă

Declarația pe propria răspundere

Planul calendaristic de executare a tezei de licență (2019-2020)

PRACTICA DE PRODUCȚIE – anul II, frecvență

GHID privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de specialitate pentru studenţi anului II, Specialitatea: 363.1. Business și Administrare

GHID privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de specialitate pentru studenţi anului II, Specialitatea: 363.2. Achiziții

Jurnalul stagiului de practică de producție

PRACTICA DE LICENȚĂ – anul III, frecvență

GHID privind organizarea, desfășurarea și evaluarea practicii de licență pentru studenți anului III

Jurnalul stagiului de practică de licență

PRACTICA DE PRODUCȚIE ȘI LICENȚĂ – frecventă redusă

Programa practicii de producție și licenţă - Administrarea Afacerilor (română)

Programa practicii de producție și licenţă - Administrarea Afacerilor (rusă)

Jurnalul stagiului de practică

Teza / Proiect de an

Ghidul privind elaborarea și susținerea tezei de an - NOU

Lista temelor propuse pentru proiectul de an BA, anul II

Lista temelor propuse pentru proiectul de an BA, anul II - Frecvență Redusă

Lista temelor propuse pentru proiectul de an BA, anul III - Frecvență Redusă