Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Management"

Angela SOLCAN, dr., conf.univ
şef-departament „Management”

La fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova, a fost creată catedra de „Management general”. Pe parcursul perioadei anilor 1991-2016 catedra actuală de „Management” a fost condusă de următoarele personalităţi notorii:

Eugeniu Hrişcev – Şef catedră 1991-1998 şi 1999-2002, profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent a Academiei de Ştiinţe a Moldovei din anul 2000, Rector ASEM în perioada 1994 – 2001. O personalitate care a demonstrat abilităţi manageriale de excepţie şi un potenţial de cercetare remarcabil. În activitatea sa a realizat peste 260 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice. 

Natalia Burlacu – Şef catedră 1998-1999, doctor habilitat, profesor universitar. Rezultatele numeroaselor cercetări ştiinţifice s-au materializat prin intermediul manualelor, monografiilor, broşurilor şi articolelor ştiinţifice.  În prezent, dna. Natalia Burlacu  este şef catedră „Business şi Administrare, REI, TURISM” din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

Vadim Cojoocaru – Şef catedră 2002-2003, profesor universitar, doctor în economie,  actualmente Prorector ASEM cu activitatea ştiinţifică şi relaţii externe. Activităţile şi eforturile sale s-au materializat prin intermediul numeroaselor parteneriate de colaborare cu universităţi şi instituţii de cercetare din Federaţia Rusă, Romania, Bulgaria, Polonia, Republica Belarus, Ucraina, Franţa, Marea Britanie, SUA, etc.

Ala Cotelnic – Şef catedră 2003-2007, profesor universitar, doctor habilitat. Din anul 2007 este Prim-prorector ASEM cu activitatea didactică. Ala Cotelnic este membru a comisiei de experţi de pe lângă Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare al Republicii Moldova, este membru a   Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei din anul 2008. În anul 2013, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, i s-a conferit Ordinul „Gloria Muncii”.

Marina Belostecinic – Şef catedră 2007-2012, conferenţiar universitar, doctor în economie. Specialist de o înaltă valoare în domeniul managementului. A realizat peste 40 de publicaţii ştiinţifice în reviste de specialitate, a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale, a participat la realizarea numeroaselor stagii şi proiecte naţionale şi internaţionale. În perioada 2007-2011, când a condus catedra „Management” ASEM-ul a înregistrat un număr record de absolvenţi în număr de peste 2300 specialişti în management.

Gheorghe Ţurcanu – Şef catedră din anul 2012 şi până în prezent, conferenţiar universitar, doctor în economie. Expert în domeniul managementului calităţii (auditor extern ISO 9001, ISO 14001) şi a managementului corporativ. Participare la instruiri, consultanta, audit intern, audit extern conform cerințelor standardelor ISO în cadrul companiile din R. Moldova și Romania, în total de peste 40 companii cu diverse domenii de activitate: vinificație, panificație, instituții publice, prestări servicii, producere și comercializare materiale de construcții, cosmetica etc. Autor a peste 40 de publicații științifice si metodice. + poza

Odată cu reformarea învăţământului universitar în trei cicluri: ciclul I - Licenţă, ciclul II - Masterat, ciclul III - Doctorat, catedra „Management”a adaptat suportul metodic şi didactic în vederea instruirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin intermediul noilor programe de studii ce satisfac necesităţile pieţii muncii şi a prevederilor legale. Cu scopul de a oferi servicii de cea mai înaltă calitate, profesorii catedrei „Management” beneficiază de instruiri, traininguri, stagii de practică în cadrul instituţiilor naţionale şi internaţionale.