Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Management"

Cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, profesorii catedrei „Management” efectuează stagii în diverse centre ştiinţifice naţionale şi internaţionale. În ultima perioadă angajaţii catedrei au desfăşurat stagii în următoarele instituţii:

 • Universitatea din Glouchestershire, Cheltenham, Marea Britanie.
 • Universitatea din Suceava, România.
 • Universitatea din Pisa, Italia.
 • Universitatea din Lugo, Spania.
 • Universitatea din Aalborg, Danemarca.
 • Universiotatea din Cracovia, Plonia.
 • Universiotatea din Svistov, Bulgaria.
 • Centru de Informare Tehnico-Ştiinţifică a Slovaciei, Bratislava.
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu , România.
 • Universitatea „Lumiere Lyon 2”, Lyon, Franţa.
 • Universitatea din Rennes, Rennes, Franţa.
 • Universitatea Naţională din Ternopol, Ukraina.
 • Universitatea „Royal Tehnical University”, Stockholm, Suedia.
 • Academia de Studii Economice, Bucureşti, România.
 • Universitatea din Strathclyde, Glasgow, Marea Britanie.
 • Universitatea BUKS, Londra,  Marea Britanie.
 • Ministerul Afacerilor Externe din Israel, Haifa, Israel.
 • Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Moldova.

Studenților și masteranzilor li se oferă condiții pentru desfășurarea stagiilor de practică în cadrul companiilor, pentru a aplica cunoștințele acumulate la cursuri și de a desfășura cercetări în vederea realizării proiectelor economice și a tezelor de licență și de master. Stagiile sunt realizate în baza programelor și a ghidului de desfășurare a stagiului practic.