Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Marketing și Logistică"