Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Marketing și Logistică"

Departamentul Marketing şi Logistică este deschisă spre colaborare şi întreprinde măsuri de menţinere a relaţiilor existente şi de stabilire a unor relaţii cu agenţii economici noi, productive pentru procesul de instruire.

Anual, în acest context sunt invitaţi reprezentanţi de la companiile din Moldova (Orange, Moldcell, Efes Vitanta Moldova Brewery, Mobias Banca, Coca-Cola, Franzeluţa, Starnet, Magenta Consulting, Zorile, Telemar, TrendSeter, ANAP, AGEPI, ANM, Student Adventure, etc.) care organizează seminare, prezentări, studii de caz, discuţii, dezbateri în scopul informării şi instruirii studenţilor, dezvoltării abilităţilor practice de specialitate.