Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Marketing și Logistică"

Specialitatea 362.2 Marketing şi Logistică

Domeniul Marketing şi Logistică are scopul de a pregăti specialişti pentru activităţi ce ţin de marketing la general, cercetări de marketing, precum şi conducerea subdiviziuni de marketing, de vânzări sau logistică ale organizaţiilor. La nivel de întreprindere, specialistul absovent de la Ciclul I licenţă din domeniul Marketing şi Logistică este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a mai multor activităţi: cercetarea pieţei, a consumatorului şi a altor factori ai mediului de marketing; planificarea şi realizarea activităţilor privind politicile de produs, de preţ, de plasament şi de promovare; organizarea departamentului de marketing al întreprinderii, logistica comercială. Totodată, absolvenţii domeniului de formare Marketing şi Logistică vor fi capabili să activeze atît în firmele comerciale, cît şi cele non-profit.

Marketingul şi Logistica este un domeniu profesional cu tradiţii, puternic dezvoltat în SUA, Japonia şi Europa. Instruirea specialiştilor în acest domeniu se face de mai multe decenii în multiple centre universitare ale Comunităţii Europene, iar absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa forţei de muncă, fiind antrenaţi în activităţi practice de succes; sunt promotori ai progresului. În Republica Moldova marketingul a devenit curs universitar şi specialitate la începutul anilor 90 în cadrul mai multor universităţi autohtone, fiind predecesor al specialităţii Economia Comerţului din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.