Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Marketing și Logistică"

521.04 Marketing și logistică

Departamentul asigură instruire la toate ciclurile, astfel încât anual la studiile de doctorat specialitatea 08.00.06 Marketing;logistică se înmatriculează circa 4-5 persoane. Actualmente, la doctorat îşi fac studiile 13 persoane, din care 4 la secţia, zi, şi 9 la frecvenţă redusă. Din anul 1992, când a fost aprobat de către CSA dreptul de înscriere la doctorat şi susţinere în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat de pe lângă ASEM a tezelor la specialitatea Marketing, care ulterior a fost redefinită 08.00.06 Marketing;logistică, (modificată în 521.04 ”Marketing și logistică” din 2014) şi până în prezent au devenit doctori în economie peste 30 de persoane,  şi o persoană doctor habilitat (Grigore Belostecinic).

Începând cu anul 2004 a fost constituit Consiliul Ştiinţific Specializat D 32.08.00.06 în care se susţin tezele de doctorat elaborate în domeniul Marketing și logistică şi care este unic în Moldova, fiind condus de academicianul al AŞM, profesorul universitar, doctor habilitat în economie Belostecinic Grigore. Ţinem să menţionăm că o parte din persoanele ce au  obţinut titluri ştiinţifice în domeniu, activează în cadrul departamentului „Marketing şi Logistică”, iar alţii au făcut carieră de succes în alte domenii ale economiei naţionale şi în mediul universitar.

La finele anului 2014, abilitare cu dreptul de a conduce doctorate dețin:

  • Acad., prof.univ.,dr.hab. Grigore Belostecinic
  • Prof. univ.,dr. Victor Caun
  • Conf.uni.,dr. Oxana Savciuc