Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970
  1. Cernavca Mihail – Academia de Studii Economice din București – aprilie 2016
  2. Handrabura Alina - Academia de Studii Economice din București – aprilie 2015
  3. Cernavca Mihail – Academia de Studii Economice din București – aprilie 2010
  4. Calmâș Valentina - Academia de studii Economice din Bucureşti - 2007
  5. Calmâș Valentina - Academia de studii Economice din Bucureşti 2000
  6. Calmâș Valentina - Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi - 1996