Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970

Ciclul I - Licență

Pe parcursul celor trei ani de studii, studenții specialității „Merceologie și Comerț” studiază următoarele discipline:

Programe analitice ale disciplinelor - specialitatea Merceologie şi Comerţ (frecvență la ZI)
Programe analitice ale disciplinelor - specialitatea Merceologie şi Comerţ (frecvență REDUSĂ)

 • Microeconomie;
 • Macroeconomie
 • Matematică economică;
 • Informatică economică;
 • Istoria gândirii economice;
 • Arta comunicării și etica profesională;
 • Limba străină de afaceri;
 • Educație fizică;
 • Bazele merceologiei;
 • Economia întreprinderilor de comerț;
 • Statistică;
 • Economie mondială şi integrare europeană;
 • Econometrie;
 • Standardizarea, metrologia și evaluarea conformității;
 • Merceologia mărfurilor cerealiere, panificație, legume și fructe;
 • Merceologia mărfurilor de uz casnic;
 • Merceologia mărfurilor vestimentare;
 • Contabilitatea întreprinderilor de comerț;
 • Filosofie economică/ Politologie;
 • Merceologia mărfurilor socio-culturale;
 • Marketing;
 • Finanțe;
 • Microbiologia, sanităria şi igiena mărfurilor;
 • Sisteme informatice în comerț/ Tehnici de vânzări;
 • Merceologia mărfurilor gustative și de cofetărie;
 • Merceologia mărfurilor animaliere;
 • Analiza economico-financiară;
 • Tehnologia și organizarea comerțului;
 • Management;
 • Antreprenoriat/ Fiscalitate;
 • Tehnologia și tehnica refrigerării/ Baza material tehnică a întreprinderii de comerț;
 • Dreptul afacerilor;
 • Managementul calității mărfurilor.

Pe parcursul celor patru ani de studii, studenții specialității „Tehnologia și Managementul Alimentației Publice” studiază următoarele discipline:

Programe analitice ale disciplinelor - specialitatea Tehnologia produselor alimentare (frecvență la ZI)

 • Teorie economică;
 • Matematica economică;
 • Chimia neorganică și analitică;
 • Economia întreprinderii alimentației publice;
 • Limba străină de afaceri;
 • Informatica economică;
 • Educaţie fizică;
 • Grafica inginerească;
 • Marketingul alimentației publice;
 • Fundamentele conservării;
 • Fizica și metode fizice de cercetare;
 • Chimia organică;
 • Chimia fizică și coloidală;
 • Merceologia produselor alimentare;
 • Standardizarea, metrologia și evaluarea conformității;
 • Fundamentele proceselor tehnologice în unitățile de alimentație publică;
 • Biochimia alimentară;
 • Managementul alimentației publice;
 • Microbiologia generală;
 • Mecanica;
 • Filosofie socială și economică/ Politologie;
 • Tehnologie culinară I, II, III;
 • Operații unitare în industria alimentară;
 • Igiena și sanitaria în unitățile alimentației publice;
 • Microbiologia produselor alimentare;
 • Electrotehnica  și bazele electronicii;
 • Chimia produselor alimentare;
 • Fundamentele managementului organizației;
 • Falsificarea mărfurilor și metode de identificare;
 • Finanțele unității alimentației publice;
 • Alimentația curativă și de profilaxie;
 • Utilaj frigorific;
 • Fundamentele nutriției umane;
 • Contabilitatea în unitățile de alimentație publică;
 • Antreprenoriat/ Managementul relațiilor de muncă și securității muncii;
 • Tehnologia produselor de patiserie și cofetărie;
 • Designul și estetica produselor de cofetărie;
 • Utilaj tehnologic;
 • Sisteme informatice de gestiune;
 • Produse de catering;
 • Managementul calității alimentelor;
 • Toxicologia și securitatea alimentară;
 • Controlul și asigurarea calității în unitățile alimentației publice;
 • Proiectarea tehnologică a unităților de alimentației publică;
 • Organizarea deservirii în unitățile de alimentație publică;
 • Dreptul afacerilor;
 • Organizarea și gestiunea  în unitățile alimentației publice;
 • Arhitectura și construcția unităților de alimentație publică;
 • Protecția muncii;
 • Oenologie;
 • Managementul riscurilor în afaceri;
 • Gastronomie internațională;
 • Economie mondială și integrare europeană.

Ciclul II - Masterat

Pe parcursul celor doi ani de studii, masteranzii specialității „Comerț și Expertiza Mărfurilor în Activitatea Vamală” studiază următoarele discipline:

 • Organizarea activității vamale;
 • Managementul calității;
 • Managementul siguranței alimentului;
 • Managementul resurselor umane;
 • Procedee și tehnici de plasare a mărfurilor pe piață;
 • Dreptul comercial internațional;
 • Expertiza mărfurilor în vamă;
 • Identificarea falsificărilor mărfurilor și protecția consumatorilor;
 • Managementul operațiunilor logistice;
 • Tehnici vamale;
 • Economia omului creativ;
 • Tehnici promoționale;
 • Nutriția rațională și asigurarea inofensivității alimentelor;
 • Audit etico-economic în Businessul Contemporan;
 • Managementul sortimentului de mărfuri;
 • Tehnologii de comercializare a mărfurilor;
 • Comerțul electronic;
 • Tehnologii informaționale în sisteme logistice;
 • Tehnici de negociere în afaceri;
 • Determinarea valorii în vamă;
 • Metodologia și etica cercetării în comerț.