Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970
Mihail CERNAVCA

Mihail CERNAVCA
şef-catedră "Merceologie şi Comerţ"

Catedra „Merceologie, Comerț și Alimentație Publică” își trage originea de la catedra de Merceologie a filialei Institutului Unional de Comerț din Moscova, care și-a început activitatea în Moldova  din anul 1954.

Începând cu anul 1977 în cadrul Universității de Stat din Moldova se începe pregătirea specialiștilor pentru comerț și în învățământul cu frecvență la zi. Pregătirea acestor specialități se efectua în cadrul facultății „Economia comerțului şi merceologie”. Catedra de „Merceologie” a fost formată în anul 1978.

În prezent, catedra este responsabilă de formarea profesională în domeniul comerţului,  merceologiei și tehnologiei alimentației publice la următoarele specialităţi şi niveluri de calificare:

  1. la ciclul I (licenţă) – specialitățile:
    • 369.1 „Merceologie şi Comerţ”;
    • 541.1 „Tehnologia și managementul alimentației publice”
  2. la cilul II (masterat) – specialitatea:
    • Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală.

Fiecare programă de formare profesională la ciclurile I şi II au la bază un plan de învăţământ orientat la un anumit cadru de calificări, după cum urmează:

 
Cadre didactice

Catedra „Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică” posedă un potenţial atât ştiinţific, cât şi didactic pentru pregătirea specialiştilor de calificare superioară în domeniile enumerate mai sus. Colectivul catedrei este completat cu 18 cadre didactice, dintre care 8 conf. univ., dr., 7 lectori superiori și 3 asist. univ.

Catedra dispune de 5 laboratoare pentru petrecerea lecţiilor de laborator şi practice, 2 laboratoare de preparare, restaurant didactic și cabinet metodic dotat cu tablă interactivă.

lab 001
lab 002
lab 003
lab 004
lab 005
lab 006
lab 007
lab 008
lab 009
lab 010
lab 011
lab 012
lab 013
lab 014