Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970

Cercetările ştiinţifice ale catedrei sunt efectuate în baza temei „Studierea aspectelor metodologice, teoretice şi practico-ştiinţifice ale majorării nivelului de calitate, optimizării gamei sortimentale, îmbunătăţirii proprietăţilor consumiste ale mărfurilor de larg consum de origine autohtonă”.

Pe parcursul ultimilor cinci ani colaboratorii catedrei au publicat peste 100 de articole ştiinţifice, 2 manuale, peste 40 de indicaţii metodice. Membrii catedrei au participat la mai mult de 30 de simpozioane ştiinţifice atât republicane, cât şi internaţionale.

În cadrul catedrei activează cercul de cercetări ştiinţifice-studenţeşti. Pe parcursul ultimilor cinci ani la conferinţele ştiinţifice-studenţeşti au participat peste 200 de studenţi care îşi fac studiile la specialitatea „merceologie şi Comerţ”. În urma participării la aceste conferinţe o bună parte din lucrările prezentate au fost publicate ca articole ştiinţifice, iar altele au fost premiate.

Colaborări cu alte universităţi şi agenţi economici

Catedra „Merceologie,  Comerţ și Alimentație publică” acordă o mare atenţie modernizării procesului de instruire. În acest scop sunt utilizate contactele active cu universităţile de profil din ţară şi de peste hotare (ASE Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe agronomice şi medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea Tehnică din Chişinău, Universitatea naţională de economie şi Comerţ din Kiev, etc).

Colaborarea se desfăşoară în următoarele direcţii:

  1. colaborarea ştiinţifică – prin participarea la diverse simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
  2. colaborarea metodică – prin avizarea şi recenzarea reciprocă a programelor de instruire, textelor de lecţii şi a indicaţiilor metodice la disciplinele catedrei.

Catedra colaborează şi cu agenţii economici (S.A „Supraten”, S.A. „Camelia”, S.A. „Unic”, S.A. „Macon”, S.A. „Zorile”, S. A. „Artima”, etc.). în baza contactelor încheiate se organizează practica de producere, îndeplinirea proiectelor de specialitate, tezelor de licenţă a studenţilor.

P l a n u l manifestărilor ştiinţifice ale catedrei Merceologie, Comerț și Alimentație Publică
preconizate pentru anul 2017
Nr.
D/o
TermeniiStatutulDenumireaOrganizatorPersoana
responsabilă
Telefon, e-mail
  1.  
2.3.4.5.6.7.
1 Februarie, 24-25 Conferinţă națională cu participare internaţională Marketing, comerț, merceologie:evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice Marketing şi Logistică,
MercAP, FBAA
SAVCIUC Oxana - conf., dr., șef catedră;
Cernavca M.- conf., dr., șef catedră
022 402732
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tel.022 402915
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2 Aprilie,
7 - 8
Conferința științifica internaționala International Conference Commerce, merchandising and services: evolution, problems and trends in globalization economics. MercAP, FBAA;
Filiala din Kazani a Univ.Cop.din Rusia; Centru de inovare și transfer tehnologic, ASEM
Cernavca M.- conf., dr., șef catedră,
Fedorciucova S.- conf. univ,
Șargu L., conf. univ-direct. Centru de inovare și transfer tehnologic, ASEM
Tel.022 402915
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3 Aprilie Simpozionul International Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători FBAA SOLCAN Angela - decan
conf., dr.,
ȘEFII de CATEDRĂ
Tel. 022 402710
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4 Noiembrie, 10 - 11 Conferința științifica internaționala Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători MercAP, FBAA;
Filiala din Kazani a Univ.Cop.din Rusia;USEM
Cernavca M.- conf., dr., șef catedră,
Fedorciucova S.- conf. univ,
Șargu L., conf. univ-decan, USEM
Tel.022 402915
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
5 Noiembrie, 12 Simpozion științific dedicat Zilei mondiale a calității Management,
Merceologie Comerț și Alimentație Publică
TURCANU Gheorghe - conf., dr., Şef catedră,
CERNAVCA Mihail - conf., dr., Şef catedră
Tel. 022 402723,
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
022 402 915 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.