Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970
PerioadaDenumirea catedreiȘef catedră
1978-1979 Merceologie, USM conf. univ., dr. S. Sauleac
1979-1987 Merceologie, USM conf. univ., dr. T. Maleca
1987-1989 Merceologie, USM conf. univ., dr. N. Lapşina
1989-1991 Merceologie, USM dr. hab., prof. V. Reşetnic
1991-1992 Merceologie și Tehnologie, ASEM dr. hab., prof. V. Reşetnic
1992 Merceologie și Tehnologie, ASEM conf. univ., dr. T. Maleca
1992-1993 Merceologie și Tehnologie, ASEM conf. univ., dr. M. Cernavca
1993-2005 Merceologie și Tehnologie, ASEM conf. univ., dr. I. Vrednic
2005-2009 Merceologie și Comerț, ASEM conf. univ., dr. I. Vrednic
2009- prezent Merceologie, Comerț și Alimentație Publică, ASEM conf. univ., dr. M. Cernavca