Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "„Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică”

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bl. A, biroul 212
 
merc.asem@mail.ru

 
T: (022)402 970
Mihail CERNAVCA

Mihail CERNAVCA
şef-catedră "Merceologie şi Comerţ"

Catedra „Merceologie, Comerț și Alimentație Publică” este parte componentă a facultății „Business și Administrarea Afacerilor” din cadrul Academiei de Studii Economice.

În prezent, catedra pregătește specialiști care vor putea ocupa cu ușurință diverse funcții în unitățile de comerț și de alimentație publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Mai mult, datorită posibilității aplicării mobilității academice, tinerii specialiști au acces la piața muncii în unele țări europene, parteneri de practică, ai catedrei „Merceologie, Comerț și Alimentație Publică”.

Specialiștii în domeniul „Merceologie și Comerț” au o valoare deosebit de importantă pe piața muncii, luând în considerare că în anul 2016, comerțul cu ridicata și cu amănuntul a deținut o pondere de circa 15% din valoarea PIB, înregistrând o creștere cu 1% față de anul 2015, în timp ce produsul intern brut a crescut cu doar 4%. Totodată, Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, prevede că în activitățile comerciale pot fi angajați doar persoane cu studii superioare în domeniu. De aici reiese că piața muncii este în permanentă căutare de forțe noi de muncă, care pe termen lung, vor influența în mod direct și indirect dezvoltarea economică.

În același timp, alimentația publică (AP) reprezintă un sector al economiei naționale, reprezentat de întreprinderi mici și mijloci, caracterizate prin ansamblu de forme de organizare a producerii și deservirii clienților și diferențiate după tip și specializare. Din punct de vedere economic și social AP servește drept mijloc avansat de pregătire al hranei pentru populație.

La etapa actuală serviciile de alimentație publică constituie o parte integrantă din viața populației contemporane în ansamblu și din viața fiecărui cetățean în particular, devenind una din principalele componente social-economice a nivelului de dezvoltare a societății.

Importanța socială și economică a AP se explică prin economisirea și ușurarea muncii, utilizarea rațională a resurselor materiale, energetice și umane. Ea reprezintă o formă desăvârșită de organizare a consumului. Satisfacerea nevoilor personale se realizează în mod individual sau în masă în întreprinderi specializate. Întreprinderile din această ramură participă la formarea venitului național al societății. În ele se desfășoară procesul de producție, în rezultatul căruia se obțin noi bunuri materiale. În plus, o masă colectivă “consolidează” populația și sporește potențialul forței de muncă.

În prezent, AP ca segment distinct al economiei de piață, rezolvă în mod egal probleme de ordin economic și social.

Piața serviciilor de alimentație publică din țară, prezintă o serie de particularități, forme distincte de organizare, funcții diferite în raport de categoria de beneficiar, fapt explicabil prin conținutul acestei ramuri, destinate diverselor categorii de consumatori - băștinași și turiști, angajați, elevi, studenți, persoane aflate temporar în serviciu militar, în spitale și unități de ocrotire socială etc.
Serviciile de alimentație publică în anul 2016 au constituit 13,3 % din totalul serviciilor prestate pe piața din țară, ocupând locul trei după serviciile de poștă și telecomunicații (29,1%) și transport de pasageri (24,2).

Repartizarea unităților de alimentație publică din mun. Chișinău pe tipuri
 01.201001.201101.201201.201301.201401.201501.2016
U.A.P, total1719162616541750184618241849
1. Complexe de AP 37 39 37 44 49 49 51
2. Săli de festivități 4 6 7 8 8 9 11
3. Restaurante 64 69 75 71 69 65 63
4. Cafenele, bodegi 505 487 476 548 597 582 591
5. Cantine 271 268 273 283 296 291 286
6. Bufete 442 408 426 417 415 397 374
7. Baruri 318 280 295 313 339 324 328
8. Magazine de articole culinare, cofetării 5 4 5 9 10 20 15
9. Cafenele și terase de vară 73 65 60 57 63 87 130

Structura pieței serviciilor de alimentație publică în municipiul Chișinău la data de 01.01.2016